Espen Erdal, sjef for Cold case-gruppen i Kripos.
Espen Erdal, sjef for Cold case-gruppen i Kripos.

Cold case-gruppa i Kripos skal gå gjennom Birgitte Tengs-saken

Birgitte Tengs-saken blir gruppas første sak.

Publisert Sist oppdatert

Det er tidligere politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Steinar Langholm, som før nyttår ba Cold case-gruppa i Kripos om å gå gjennom drapet på Birgitte Tengs fra 1995 på nytt.

Kripos melder dette selv på sine nettsider.

Politiforum kunne i november fortelle at seksjonen hadde fått henvendelser om saker fra flere distrikter. Fra 1. januar var gruppen oppe å gikk, og nå blir altså Birgitte Tengs-saken den første saken for Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker, som er Cold case-gruppas offisielle navn.

– Vårt klare mål er å løse saken

– Vi har bedt den nyetablerte enheten i Kripos om å gå igjennom saken på nytt. Enheten har spesialiserte etterforskere som vil kunne se på saken med nye øyne. Vi har et ønske om at både taktiske og tekniske undersøkelser skal gjennomgås. Vårt klare mål er å løse saken, sier fungerende leder i Sør-Vest politidistrikt, Steinar Langholm i pressemeldingen.

Nå skal Cold case-gruppa vurdere dokumentene og undersøke saken. Gruppa består blant annet av drapsetterforskere, én kriminaltekniker og én kriminalanalytiker. I tillegg jobber en profilert psykologspesialist i gruppa.

Det er en utpekt etterforsker som skal lede arbeidet med saken, ettersom Espen Erdal, sjef for Cold case-gruppa tidligere har jobbet med saken.

– Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring. Gjennomgangen vil utvilsomt være svært krevende og det ligger en rekke utfordringer i det å etterforske et drap som skjedde for mer enn 20 år siden, sier Espen Erdal i pressemeldingen.