På Majorstuen i Oslo holder både POD og PIT til. De brukte rekordsummer på konsultenttjenester i fjor.
På Majorstuen i Oslo holder både POD og PIT til. De brukte rekordsummer på konsultenttjenester i fjor.

Brukte én million kroner hver dag på konsulenter i fjor

Politiet har aldri brukt mer penger på kjøp av konsulenttjenester.

Publisert Sist oppdatert

366 millioner kroner ble brukt til konsulenttjenester i politiet i fjor. Det skriver Bergens Tidende i dag (betalingsmur).

Det er ny rekord, og 90 prosent av summen gikk til IT-konsulenter, skriver avisen.

I 2011 og 2012 lå den totale konsulentbruken på rundt 260 millioner. Økningen på over hundre millioner på to år skjer på tross av at Riksrevisjonen tidligere har sagt ifra om at politiet burde bremse konsulentbruken sin.

BT har fått innsyn i fakturaer som viser at én enkelt konsulentmedarbeider tidvis har kostet opp mot 360.000 kroner i måneden.

– Ingen ønsket uvikling

At POD øker sin konsulentbruk, som i hovedsak dreier seg om IKT-prosjekter, har etter alt å dømme sammenheng med de store IKT-utfordringene etaten står overfor. I løpet av de siste par årene har det faktiske etterslepet som POD og Politiets IKT-tjenester står overfor for alvor kommet til syne. Det dreier seg om et etterslep på milliarder. POD og PIT jobber derfor både med å holde IKT-systemene i gang og med å utvikle nye IKT-verktøy for en ny politihverdag og nye politidistrikter.

Til Bergens Tidende sier Frede Hermansen i politidirektoratet at det ikke er en ønsket utvikling at konsulentbruken har skutt i været. Det kan medføre økt risiko i store prosjekter, forteller Hermansen.

– Men slik bruk har gjerne sammenheng med hvor mange uviklingsprosjekter vi kjører til enhver tid, sier han til BT.

Derfor vil POD heller bygge opp IKT-kompetanse internt i politiet, framfor å hente konsulenthjelp utenfra.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier til BT at det kan være naturlig å leie inn kompetanse, spesielt på IKT-området.