Undervisningsrom for IKT hos Politihøgskolen på Kongsvinger.
Undervisningsrom for IKT hos Politihøgskolen på Kongsvinger.

Bruker én milliard på IKT

Årlig bruker norsk politi over én milliard kroner på IKT. Det er ett av funnene fra arbeidet med den kommende politianalysen.

Publisert Sist oppdatert

Analysen innebærer en total gjennomgang av måten politiet arbeider på, organiseres, og forvalter sine ressurser.

– Til en viss grad av overraskelse ser vi at politiet bruker forholdsvis mye penger på IKT i forhold til teknologistandarden, sier Arne Røksund, som leder arbeidet med politianalysen, til Politiforum.

– Nærmere en milliard kroner tilsvarer omtrent det samme som dansk politi bruker, og er vesentlig mer enn det teknologiintensive virksomheter i Norge selv bruker, fortsetter han.

350 applikasjoner

Tallene fra 2012, og viser at det da ble brukt 348 millioner til investeringer, og 700 millioner til drift av IKT i det norske politiet.

Størstedelen av forbruket sto Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) for, med 191 millioner til investering og 300 millioner til drift. PDMT ble i fjor kritisert av Riksrevisjonen for at en stor del av pengene som skulle gå til IKT-utvikling, havnet i lommene på konsulenter.

LES REVISJONSRAPPORTEN HER (PDF)

Kanskje er det et av svarene på spørsmålet om hvorfor politiet likevel henger etter på teknologisiden, store bevilgninger til tross.

– En tolkning av det vi her har funnet, er at politiet ikke bruker teknologien for å endre måten å arbeide på, men for å lappe på måten man fra før av arbeider på. Hvis dette er riktig tolket, mener vi det ligger et stort potensiale i å ta i bruk teknologi på en helt annen måte enn i dag, noe som vil kunne effektivisere politiet.

Han viser til at det på IKT-siden i politiet mangler en helhetlig tankegang, noe som fører til at hvert politidistrikt finner sine egne løsninger.

– Vi er blitt fortalt at det finnes 350 ulike, lokale IKT-applikasjoner som er utviklet ute i politidistriktene. Det er bra med lokale initiativ, men resultatet er at man får et politi som ikke snakker sammen, og som ikke kan dra nytte av hverandres informasjon, mener Røksund.

– Ikke finn opp hjulet på nytt

Dårlige mobile IKT-løsninger bidrar samtidig til at tjenestemennene i patruljebiler og på åsteder, ikke kan jobbe så effektivt som de kunne.

– Vi har grunnlag for å si at det er en svakt utviklet teknologistøtte for politiet. En nærliggende konklusjon på dette, er at det er bedre å utvikle det man har av systemer, i stedet for å lage nye applikasjoner for å bøte på det som ikke fungerer, sier Røksund, og kommer med følgende råd:

– Husk at det er politi i alle andre land også. Norsk politi trenger ikke å finne opp hjulet på nytt hvis sammenlignbart politi har systemer og modeller som politiet kan nyttiggjøre seg.