Brannmenn ble politimenn

Stiller seg kritisk til at brannmenn må leke politi.

Publisert Sist oppdatert

Bemanningskrisen i politiet vil ingen ende tak. Nylig måtte brannvesenetrykke ut for å stoppe en slåsskamp i Hammerfest. Det skriver Finnmark Dagblad.

Brannvesenet raser etter at de måtte bistå politiet underbråket på Hammerfest Energis firmafest lørdag.

- Jeg stiller meg sterkt kritisk til at brannmenn må ut ogleke politi. Det er ikke vår oppgave, sier tillitsvalgt ved Brannvesenet iHammerfest, Gøran Eriksen til Finnmark Dagblad.

I følge brannmester i Hammerfest, Arne Myrseth, var ikkebrannmennene involvert i pågripelser.
- Jeg har ikke fått rapporten fra hendelsen på bordet enda,så jeg har ikke fullstendig oversikt over hva som foregikk der nede. Jeg harikke inntrykk av at noen av våre var med på å pågripe noen. Brannkonstablerherfra var til stede mens den politiet gjorde sin jobb, sier brannsjefen.

Etter det Finnmark Dagblad erfarer sto ikke brannmennenebare på sidelinja og så på at en politibetjent alene tok hele støyten. De firebrannmennene på vakt måtte gripe inn både å legge urokråker i bakken, og holdedem fast.

- Vi har ingen bakgrunn som tilsier at vi kan bistå politieti denne type saker. Hva hadde skjedd om en av slåsskjempene hadde dratt ut enkniv? Vi er godt utstyrt for den jobben vi skal gjøre, men har ingenbeskyttelse i rent politirelatert arbeid, sier Eriksen ifølge Finnmark Dagblad.

Politistasjonssjef Jørn Schjelderup bekrefter over FinnmarkDagblad at brannvesenet måtte tilkalles som politihjelp natt til søndag, ogsier politiet selv mener at situasjonen er meget uheldig.

- På grunn av sykdom var vi lite folk på vakt, og det varumulig å få tak i folk til å jobbe. Da denne situasjonen på firmafesten oppstoba vi brannvesenet om bistand. At vi valgte til å gjøre det er like litepopulært for oss som det er for brannvesenet, sier Schjelderup til Finnmark Dagblad.

Ifølge politistasjonssjefen er det å hente innbrannkonstabler til å bistå politiet en løsning som ikke er ønskelig, og noesom ikke har skjedd tidligere.

- Har den dårligebemanningen i helga noe med overtidsnekt blant politibetjenter å gjøre?

- Jeg vet ikke hva fagforeningen kaller det, men vi får ikketak i folk om dagen. Det er en vanskelig situasjon for oss som arbeidsgiver,forklarer Schjelderup.