- Bra på bemanning, dårligere på IKT

Leder for Politiets Fellesforbund (PF) Arne Johannessen, sier statsbudsjettet for 2013 er veldig godt med tanke på å øke politibemanningen.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig, understreker PF-lederen, ser han større utfordringer når det gjelder IKT.

– Her ser vi ikke at Regjeringen tar på alvor de store manglene Gjørv-kommisjonen påpekte, sier han til PFs hjemmeside.

IKT-Skuffelser

Regjeringen bevilger i budsjettet 20 millioner kroner til politiets IKT-satsing, og 30 millioner til nytt straffesakssystem.

Politiet har selv anslått at etaten trenger 155 millioner totalt bare i 2013 for å få til den utviklingen de ønsker på IKT.

– Vi ser at Regjeringen har valgt den beste løsningen når det gjelder de nye straffesakssystemene. Men vi er skuffet over at det bevilges så lite penger. Det er svært langt igjen for å få løst politiets IKT-utfordringer. Her ligger den største skuffelsen i budsjettet for Politiets Fellesforbund, sier Johannessen.

Positiv til bemanning

PF-lederen er positiv til at det bevilges penger til 350 nye politiårsverk, hvorav 70 av dem i Oslo alene.

– Politiets Fellesforbund oppfatter at Regjeringen tar på alvor målet om en politidekning på 2,0 politifolk per 1000 innbyggere i 2020 og jobber bevisst mot det. Det er vi veldig fornøyd med, sier han til PF.no.

Politiets Fellesforbund ser også positivt på at PST får 30 millioner kroner til både å styrke bemanningen og drift og investeringer.