PF-leder Sigve Bolstad mener POD går foran og dermed bør følge opp med høyere lønn til andre i politiet.
PF-leder Sigve Bolstad mener POD går foran og dermed bør følge opp med høyere lønn til andre i politiet.

Bolstad om lønna i POD: Forventer at dette gjenspeiles i lønna til politiansatte

PF-lederen er glad for at POD har lagt lista.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum skrev mandag om millionlønningene til toppledelsen i Politidirektoratet.

Mens noen reagerer på at seksjonsledere med ansvar for 10-20 ansatte på nivå under avdelingsdirektører, tjener mer enn politimestere med personalansvar og operativt ansvar for flere hundrede ansatte, har PF-leder Sigve Bolstad en annen tilnærming:

− Det er flott at politiet kan gi god lønn for god kompetanse og oppdragenes vanskelighet. Nå forventer jeg at Politidirektoratet har den samme tilnærmingen til lønna for politiansatte ute i distriktene som de har til lønna for lederne i Politidirektoratet. På bakgrunnen av den forklaringen politidirektøren gir for avlønningen av sine nærmeste, forventer vi forståelse for et solid lønnsløft for våre medlemmer, sier Bolstad.

LES SAKEN: 32 millioner i lederlønninger i Politidirektoratet.

Vil ikke kritisere

Han ønsker ikke å kritisere politidirektøren for å ha etablert et høyt lønnsnivå for ledersjiktet i Politidirektoratet.

− Politi- og lensmannsetaten er en svært viktig etat. Politiansatte skal løse et viktig samfunnsoppdrag, og er avhengig av å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Vi i PF skal se til at politiet kan tiltrekke seg og beholde god arbeidskraft. For å klare det må politiet som arbeidsgiver være konkurranse dyktig på lønn, sier Bolstad.

PF-lederen minner om at politiet står midt i en reform.

− Det som er viktig å tenke på, er at politiet som arbeidsgiver lønner de ansatte i etaten på en god måte. Her synes jeg politidirektøren går foran og viser med gode eksempler hvordan ledere i politiet bør lønnes. Det er naturlig for oss å følge opp med forventninger til høyere lønn til medarbeidere som både tar krevende og farlige oppdrag.

– Bør se på politimesterlønna

Bolstad mener god lønn er et godt personalpolitisk tiltak.

− Det vi nå forventer er at de avlønninger vi ser i Politidirektoratet nå må gjenspeiles i de oppgavene og det samfunnsoppdraget politiansatte skal løse ute i politidistriktene. I løpet av få år har det gått fra først 54, via 27 og nå til 12 politidistrikt. Det har gjort at det har blitt et helt annet ansvarsforhold for både sivilansatte, ledere og politifolk. Mer ansvar for større enheter forventer vi gir mer lønn.

Dermed er det helt naturlig at man nå begynner å se på avlønninger for politimestere, mener han.

– Jeg ser at samtlige politimestere har fått vesentlig større ansvar og antall ansatte. Vårt hovedfokus er at lønna til ansatte i politiet må stå i stil med samfunnsoppdraget. Nå har POD lagt lista. Det er jeg glad for, avslutter Bolstad.

Slik er lønna i POD fordelt