Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.
Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Bolstad: – Innenfor det akseptable

PF-leder Sigve Bolstad er glad for at kontrollnemda ikke har påpekt kritikkverdige forhold.

Publisert Sist oppdatert

Bolstad bekrefter mottaket av brevet fra PFs kontrollnemnd.

− Brevet ble behandlet på forbundsstyremøtet i september, og vi har nå skrevet tilbake til kontrollnemnda. Svarene vi har gitt, har enstemmig tilslutning fra forbundsstyret, sier Bolstad.

Han mener PF-ledelsen har svart opp henvendelsen fra kontrollnemnda på en god måte.

− Det har ikke vært noe problem å svare opp henvendelsen, sier Bolstad, som uttrykker tilfredshet med at PF har en kontrollnemnd.

– PF ønsker alltid å bli bedre, og kontrollnemndas bidrag er viktig i dette arbeidet. Samtidig opplever vi at mye av det som kommenteres i det nevnte brevet ligger tilbake i tid, sier han.

− PF får kritikk for å ha en ordning som gir dyrere flybilletter enn nødvendig. Hvordan vil du kommentere det?

– Hovedregelen er at billetter betalt av PF skal være så rimelige som mulig. Men PF er en organisasjon der det skjer mye, også mye som ikke kan forutses. Det er for eksempel ikke alle viktige møter som avtales i god tid. Derfor vil det også i fremtiden være tilfeller der det kjøpes fleksible billetter, som er noe dyrere enn låste billetter.

− Administrasjonen kritiseres for å gi ansettelsesdokumenter til forbundsstyret så sent som ved møtestart. Hvordan svarer dere opp dette?

– Det er rett at noen dokumenter har vært klare til styret for sent, og det beklager vi. Til ansettelse av forhandlingssjef og generalsekretær, uttalte styret for øvrig at de syntes at saksgrunnlaget var godt, og at det hadde vært en sjelden god og ryddig prosess. Jeg merker meg at også tillitsvalgte ved forbundskontoret, som var med i hele prosessen, har skrevet at medbestemmelsen har vært godt ivaretatt. Jeg sitter ikke på opplysninger som sier at forbundsstyret ikke har fått et godt nok grunnlag for å gjøre sine vurderinger. Ved ansettelse av forhandlingssjef og generalsekretær brukte vi i tillegg et eksternt byrå for lederutvelgelse for å sikre oss en profesjonell seleksjonsprosess. De ga oss råd om den fremgangsmåten vi fulgte.

− PF skal være en transparent organisasjon. Hvorfor valgte styret å holde navnet på søkerne unntatt offentlighet?

– Vi valgte det fordi dette var viktige lederstillinger for organisasjonen og vi fikk råd om at offentliggjøring av søkerlister kunne skremme aktuelle kandidater fra å søke. Men vi forstår dem som er kritiske til avgjørelsen, i og med at vi som fagforening krever åpne ansettelsesprosesser i etaten. Og det var en vanskelig avgjørelse å ta.

− Kontrollnemnda påpeker at det er manglende kontrollrutiner i forhold til utbetaling av reiseregninger. Hva er din kommentar til det?

– Jeg forholder meg til at våre revisorer mener at det er god kontroll og at det ikke er funnet noe kritikkverdig. Når vi håndterer regninger for i underkant av halvannen millioner kroner i året, ligger antall feil «innenfor». Men når det er sagt, så jobber administrasjonen med å forbedre rutinene innenfor det elektroniske reiseregningssystemet vi har, slik at det skal bli enda mer sikkerhet for at utbetalinger av reiseregningene blir riktige.

– Vil dere gjøre noe for å få mer engasjement rundt fremleggelsen av regnskapet på landsmøtet?

– Jeg erkjenner at debatten rundt regnskapet ikke er stor. Vi sender ut regnskapet i god tid, og det er god anledning til å sette seg inn i tallene. Og vi opplever også at de som leser igjennom tallene er fornøyde. Men det er viktig å påpeke her at om man ønsker å påvirke hvordan pengene brukes i PF, skal man engasjere seg i budsjettbehandlingen. Ønsker man fokus på spesielle aktiviteter, er det gjennom budsjettet og ikke regnskapet man gjør det.