Bemanning og ressurser

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I november 2008 varslet ansatte i en rekke politidistrikter i Norge om at lav bemanning førte til nedprioritering av saker og stupende oppklaringsprosent.

Økt press på arbeidsstyrken ga også frustrerte ansatte og svekket moral og motivasjon. Samtidig sto det 410 ubesatte jobber i politietaten. Justisminister Knut Storberget avviste at det var snakk om en bemanningskrise.

Likevel ble det våren 2009 igjen varslet om tomme vaktlister og sommerstengte lensmannskontorer.

Dette skjedde 22. juli:

Nordre Buskerud PD hadde ingen beredskapsordning ved behov for ekstra bemanning. Oppmøtet fra ekstramannskaper var i stor grad basert på tilfeldigheter og initiativ fra enkeltpersoner.

I tråd med et sparetiltak fra 2010, var også operasjonssentralen kun bemannet med én person 22. juli, noe som ga store kommunikasjonsutfordringer.

Dette skriver kommisjonen:

Politidirektoratet må ta sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i Politi-Norge og for å påse at politiets organisering, på distriktsnivå, og lokalt nivå, er tilstrekkelig robust, både med hensyn til responstid og operasjonsledelsens kapasitet, erfaring og utrustning.