PODs nye bygg på Majorstua i Oslo.
PODs nye bygg på Majorstua i Oslo.

Bare utvalgte personer får gå inn i PODs situasjonssenter

Ansatte flest uten adgang til det døgnbemannede rommet.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet flyttet i november inn i nytt bygg på Majorstua i Oslo. Og med flyttingen fra Hammersborggata i Oslo sentrum, der alt som krevdes for å ta seg inn i politiets hovedkvarter var et adgangskort, er også deler av sikkerheten oppgradert.

POD viste tidligere i november fram møterom, kantine, presserom og kontorlandskap til Politiforum.

Men ett sted fikk vi ikke slippe til: Politiets nye situasjonssenter.

Begrenset tilgang i situasjonssenteret

Etter det Politiforum forstår er tilgangen til situasjonssenteret begrenset også innad i POD. Kun personer som har noe der å gjøre får komme inn.

I en e-post opplyser POD følgende:

«Situasjonssenteret er opprettet for å ivareta Politidirektoratets oppgaver for beredskap og krisehåndtering. Senteret vil bli døgnbemannet av personell med særskilt opplæring. Det er iverksatt flere sikkerhetstiltak, blant annet at adgang til senteret kun gis til de som har et tjenstlig behov. Sikkerhetstiltakene kommer som en følge av den koordinerende rollen situasjonssenteret skal ha ved en større hendelse. Det er ikke ønskelig å informere om de øvrige sikringstiltakene.»

I tillegg til årlig leie for det nye bygget, betaler POD nesten 5,5 millioner kroner til «Politirelaterte tilpasninger inkl. sikringstiltak og situasjonssenter».

Vil ikke kommentere sikkerhetstiltak

I det nye POD-bygget er det også innført andre sikkerhetstiltak. Fra utsiden er det synlig at bygget er gjerdet inn og at besøkende må gjennom sluser for å komme inn til selve bygget.

På konkrete spørsmål om sikkerheten i POD-bygget, viser POD til taushetsplikt hjemlet i Politiloven, Politiregisterloven, Forvaltningsloven, Politiinstruksen og Sikkerhetsloven med forskrifter.

POD gjør det utvilsomt klart at de ikke vil bekrefte eller avkrefte hvilke tiltak som finnes.