Avviser voldskrise i Oslo

Anmeldt vold i Oslo er den samme som tidligere.

Publisert Sist oppdatert

Stasjonssjef Bjørn Åge Hansen ved Sentrum politistasjonavviser at det eksisterer en voldsbølge i Oslo. Anmeldt kriminalitet i hovedstaden harvært stabil de siste årene og nå opprettes det et tverrfaglig samarbeid for å bedresituasjonen i byen.

– Analyser viser at anmeldt vold de siste årene har værtstabil. Jeg vil derfor gå ut og avkrefte at det eksisterer en voldsbølge iOslo, sier stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, Bjørn Åge Hansen.

En rekke oppslag i aviser og på TV har ført til en storfrykt blant Oslos borgere. Hansen mener det reelle bildet er et helt annet enndet som har blitt fremstilt i media.

– Det er mange grupper som ikke har noen grunn til å væreredde. Det er en begrenset gruppe mennesker som står for og blir utsatt forvolden som skjer i Oslo, sier Hansen.

KUPS

Hansen ønsker å presisere at politiet i Oslo ikke på noenmåte tar lett på de episodene som har skjedd tidligere i år, men vil likeveldempe den eventuelle frykten publikum har for å bevege seg i Oslos gater påettermiddag og kvelds- og nattetid.

Politiet i Oslo har nå i samarbeid med Næringsetaten og NHOreiseliv startet opp et tverrfaglig samarbeid som har fått navnet KUPS(kommune, uteliv og politi­samarbeid). Hensikten med dette samarbeidet er atinvolverte parter sammen skal jobbe for å få en bedre og tryggere hovedstad.

– Vi er ikke i mål, men vi regner med at alle brikkene skalvære på plass i midten av mai. Vi ønsker at de involverte partene skal ha enenhetlig problemforståelse. Hva er problemet i Oslo i dag og hvordan kan viløse det vi definerer som et problem, sier Hansen.

Nedgang

Det er nedgang innenfor alle kriminalitets­typer med unntakav skadeverk og trafikk i Oslo. Vinningskriminaliteten gikk ned med 12,4prosent, noe som tilsvarer 6665 færre saker sammenlignet med året før.Voldskriminaliteten ble redusert med -3,7 prosent (169 færre saker), menstallet på sedelighetssaker gikk ned med -11,2 prosent (50 færre saker). Det erstabilitet i narkotikatallene (- 0,3 prosent,

tilsvarer 19 færre saker). Skadeverk øker med 13,1 prosent(537 flere saker), mens trafikk øker med 6,8 prosent (469 flere saker).

– Vinningskriminaliteten utgjorde 58,9 prosent av den totaleregistrerte kriminaliteten i Oslo politidistrikt i 2005, mens den for landetuten Oslo utgjorde 46,3 prosent. Vinningsandelen er særlig høy for Sentrumpolitistasjon (67,1 prosent) og for Majorstua politistasjon (64,4 prosent).

Sammenlignet med resten av landet er Oslo som hovedstadpreget av en be­tydelig større andel vinnings­kriminalitet og en lavere andeltrafikklovbrudd, sier Bjørn Hansen.