Polititjenestemenn demonstrerer under politikonflikten i 2009.
Polititjenestemenn demonstrerer under politikonflikten i 2009.

ATB-enighet i tolvte time

Natt til 19. desember kom endelig partene til enighet om en ny avtale om politiets arbeidstidsbestemmelser (ATB).

Publisert Sist oppdatert

Avtalen blir gjeldende fra 1. april 2013, og fram til da er det den gamle ATB-avtalen som gjelder.

– Avtalen er et godt bidrag til å gi større fleksibilitet og mer politikraft for å håndtere utfordringene framover, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård og PF-leder Arne Johannessen.

Detaljene i den nye avtalen blir offentliggjort i løpet av dagen.

Viderefører prinsippene

De fleste prinsippene fra forrige avtale er videreført. Avtalen gir store muligheter for å unnta fra hvilebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og samtidig gir den økonomisk kompensasjon for muligheten til å gjøre unntak.

– Den nye avtalen er ikke «drømmeavtalen» for noen av partene. Men det er et minste felles multiplum. Norsk politi står foran store utfordringer. Det er satt i gang endringer for å imøtegå kritikken som kom i Gjørv-kommisjonens rapport, det kommer en politistudie osv. Det betyr at vi nå kan konsentrere oss om det som blir viktig neste år, nemlig å gjøre norsk politi bedre, sier forbundsleder Johannessen til PF.no.

Den nye avtalen gjelder alle politibetjenter, opp til og med politioverbetjentene, samt at flere sivile har kommet med i avtalen.

Ble forlenget

Den gamle avtalen skulle i utgangspunktet utløpt ved årsskiftet. For å gi partene litt ekstra tid til å forhandle, samt tid til å implementere en eventuell ny avtale, ble fristen forlenget til å gjelde ut januar 2013.

Avtalen som nå utløper, kom i stand etter politikonflikten i 2008-2009. Da kom partene til enighet om at politiansatte er fritatt fra store deler av arbeidsmiljøloven.

Enigheten om politiets arbeidstidsbestemmelser (ATB) innebar blant annet aksept fra PF om at 9000 politifolk kunne arbeide en time ekstra per uke, mot en årlig kompensasjon på 15.000 kroner.

Justisminister Grete Faremo signaliserte tidligere i år at hun ønsket å fjerne denne timen.

Kunne mistet 40.000

I tillegg fikk mange politiansatte mellom 20 - 25.000 kroner ekstra for å akseptere en rekke unntak fra kravet om blant annet døgnhvile.

Om avtalen hadde utløpt før det ble enighet om ny avtale, kunne 9000 polititjenestemenn mistet opptil 40.000 kroner i årslønn.

I tillegg ville de ekstra 230 årsverkene som avtalen innebar, falt bort sammen med fleksibiliteten til å jobbe mer enn 37,5 time i uken.

Dersom ikke avtalen hadde kommet i havn før fristen, ville reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen vært gjeldende.

Samtidig har det kommet signaler fra arbeidsgiverom at de i en slik situasjon ville regulere unntak fra arbeidsmiljøloven ved forskrift.

En slik forskrift ble foreslått av Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2009, men ble aldri tatt i bruk. Forskriften ble i vår også klaget inn for FNs arbeidsgiverorganisasjon ILO, hvor den fortsatt ligger til behandling