Politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Arbeidsgruppenes forslag: Garanterer at ikke alle legges ned

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier politidistriktenes arbeidsgrupper har gått for langt i sine forslag om å legge ned lensmannskontorer.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge tall Politiforum la fram i går, har arbeidsgruppene i de 12 distriktene foreslått å legge ned til sammen 162 av politiets tjenestesteder. I dette ligger en reduksjon i lensmannskontorer fra 271 til 113.

I arbeidsgruppenes forslag, ligger det an til at politiet vil sitte igjen med 177 tjenestesteder - vesentlig mindre enn den nedre grensen på 210 tjenestesteder.

– Dette er for mange. Jeg står personlig som garantist for at ikke så mange lensmannskontor vil legges ned, sier politidirektør Humlegård i en kommentar til NTB, gjengitt i Nationen.

Endelig forslag i desember

Arbeidsgruppenes forslag skal først godkjennes og eventuelt endres av politimestrene før det i neste uke går ut på høring til de berørte kommunene. I midten av desember får politidirektøren politimestrenes endelige forslag på sitt bord.

POD skal bruke julen og de første ukene i 2017 på å behandle politimestrenes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer.

«Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov», understreker direktoratet på Politi.no.

- Ikke bekvem med 177

– Det er vår oppgave i Politidirektoratet (POD) å både sørge for at totalantallet ikke går under 210 tjenestesteder og å sørge for at distrikt som er geografisk og strukturelt like, ikke blir for forskjellige. Noe skreddersøm kan vi godta, men vi kan ikke ha ett distrikt som har kledd seg for gallamiddag, og et annet som har kledd seg for fisketur, sier Humlegård til NTB.

Han understreker at han ikke sier at 210 er det eneste riktige antallet politidistrikter

– Men et antall på 177 kontorer, er jeg ikke bekvem med. Da blir det for langt mellom hvert tjenestested. 210 er et bra minstemål.

Avgjøres i januar

PODs endelige beslutning antas å komme i midten av januar. Da har berørte kommuner åtte uker på seg til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet, «dersom de mener beslutningene ikke fyller de prosess- og kvalitetskrav som er satt av Stortinget».

Klagen vil bli behandlet av POD.