Bevæpnede politistyrker på Carl Berners plass i Oslo.
Bevæpnede politistyrker på Carl Berners plass i Oslo.

Arbeiderpartiet: – Ingen generell bevæpning

Programvedtaket fra helgas landsmøte for Arbeiderpartiet, viser at de ikke vil følge politiets ønske om generell bevæpning.

Publisert Sist oppdatert

I november sa Politiets Fellesforbund (PF) ja til generell bevæpning.

– Det er en bekreftelse av nåværende politikk om ubevæpnet politi. Men det er viktig at politiets erfaringer spiller inn. En del av dette kan ivaretas med mer fleksibilitet og tilpasning av regelverket til politiets praktiske behov, sier Jan Bøhler, justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet og nestleder i Justiskomiteen på Stortinget.

Fleksibilitet

Han sier PFs vedtak er et viktig innspill.

– Retningslinjene må være slik at avgjørelser om bevæpning kan gjøres raskest mulig og praksisen må være lik i alle politidistrikt. Vi går inn for mer fremskutt lagring av våpen i bilene. I dag har noen distrikt vel restriktive lagringsrutiner, mens andre har våpen i alle operative biler, sier Bøhler.

Aps justispolitiske talsmann etterlyser klarere felles retningslinjer for hvilke situasjoner som gir bevæpning. Han viser til tilfeller der operative tjenestemenn har søkt om bevæpning uten å få det.

Å gå inn i en leilighet øverst i en høyblokk i Oslo kan for eksempel kreve bevæpning i gitte situasjoner. Da kan plutselig veien ned til bilen bli veldig lang.

Lik praksis

– Vi vil innføre lik praksis på hvem det er som gir godkjenning til bevæpning. I dag er det i regelen politimesteren , men det bør enklere kunne delegeres til operasjonssentralene å gi en slik godkjenning. I helt akutte situasjoner er det dessuten slik at den politiansatte kan ta avgjørelsen selv og be om godkjenning i ettertid. Vi vil i det hele tatt bygge opp mer effektivitet og fornuftig fleksibilitet i systemet, innenfor rammen av Landsmøtets vedtak om at det ikke skal være generell bevæpning.

Det var et knapt flertall på PFs landsmøte som gikk inn for generell bevæpning. 71 stemte for, mens 53 var i mot. Høyres André Oktay Dahl var raskt ute og kalte dette en «bestilingsordre».

Om Høyre følger opp, gjenstår å se. Landsmøtet deres er første helga i mai.