Åpenhet svarer seg - også for politiet

I dagens leder i Stavanger Aftenblad får ledelsen i Rogalandpolitidistrikt på «pukkelen».

Publisert Sist oppdatert

Når politiledelsen nå begrenser operasjonsledernes anledningtil å informere offentligheten om hvilke og hvor mange oppdrag politiet ikkehar kapasitet til å rykke ut på, går vi ut fra at hensikten er god: Å ikke røpefor kriminelle hva slags lovbrudd de kan begå uten å risikere å bli tatt,skriver StavangerAftenblad på lederplass.

Det tror vi nesten de er klar over allerede. Slik sett trorvi derfor politiledelsens taushetsordre blir et slag i luften. Men den kan fånegative virkninger på andre områder: Den kan skape rykter og spekulasjoner ogdermed svekke befolkningens tillit til politiet. Den kan også bidra til å leggelokk på en høyst nødvendig samfunnsdebatt om politiets rolle og kapasitet.

Det bør være et varsko for politimyndighetene at såpassulike aktører som ArildSandstøl, leder for Politiets Fellesforbund i Rogaland,Frp-politiker JanArild Ellingsen og jusprofessor Eivind Smith reagerer på denmunnkurven som nå er satt på politiets operasjonsledere. Her børpolitimyndighetene tenke om igjen.