Anundsen forventer profesjonalitet

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier han forventer profesjonell rekruttering i alle ledd i politiet.

Publisert Sist oppdatert

I et svar til Politiforum på e-post, understreker han at han også forventer «at POD følger gjeldende lover og regler i tilsettingssaker».

«Rekrutteringsprosessene i etaten er blitt mer profesjonelle, men det er viktig å lære for å stadig bli bedre. Samtidig er rekruttering til nøkkelposisjoner svært viktig og komplisert, og det er naturligvis samlet kompetanse som er det viktigste kriteriet», sier Anundsen i e-posten.

Der viser han til at POD har gjennomført flere tiltak, blant annet med å rekruttere flere kvalifiserte kvinner.

«Politidirektoratets arbeid med ledertalentprogram og workshop om hva som bremser og hemmer likestillingen, er positive tiltak for å øke mangfoldet i politiet. Som en del av arbeidet med å øke kvinneandelen i politiet, skal Politidirektoratet utvikle et eget mentoringprogram for etaten. Mentorprosjekt ble satt i gang i flere politidistrikt som et prøveprosjekt, og tilbakemeldingene er så langt veldig gode», skriver ministeren.

Han sier han vil følge med på utviklingen innenfor likestilling i politiet gjennom styringsdialogen.

«Jeg har også bedt POD i årsrapporten om spesielt å redegjøre for status for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen kvinnelige ledere dersom denne er under 40 prosent», avslutter Anundsen.