Ansetter i løpet av to uker

Nordre Buskerud politidistrikt skal ansette fem politibetjenter fra 2011-kullet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til opprettelsen av totalt 100 nye stillinger i tre måneder.

Bakgrunnen for ansettelsene er et ekstraordinært behov for polititjenestemenn i forbindelse med terrorangrepene på Oslo og Utøya.

Ikke diskutert

95 av stillingene går til Oslo, mens fem tilfaller Nordre Buskerud politidistrikt.

Administrasjonssjef Sjur Tandberg i Nordre Buskerud, sier det ennå ikke har vært tid til å diskutere hvem som skal få jobbene, og på hvilken måte de skal velges.

- Men vi antar at dette er gjort i løpet av en uke eller to, sier han til Politiforum.

Sannsynligvis vil politidistriktet selv ta kontakt med aktuelle kandidater.

Sendt mandag kveld

Det har ikke lyktes Politiforum å få noen kommentar fra hverken Justisdepartementet, Politidirektoratet (POD) eller Oslo politidistrikt.

I brevet fra POD, som ble sendt til Nordre Buskerud politidistrikt mandag kveld, skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik følgende:

«Nordre Buskerud politidistrikt får fullmakt til å ansette 5 polititjenestemenn uteksaminert fra politihøgskolen 2011 for inntil 3 måneder. Nordre Buskerud får 950 000 kroner til tiltaket».

POD ber videre om en tilbakemelding innen 1. september om hvor mange som er ansatt.