Politihunden Pelle bet en nabojente, men kan omplasseres i stedet for å avlives har tingretten bestemt.
Politihunden Pelle bet en nabojente, men kan omplasseres i stedet for å avlives har tingretten bestemt.

Anker ikke Pelle-dommen

Justis- og beredskapsdepartementet anker ikke dommen i Pelle-saken. Dermed er dommen, som sier at Pelle skal få leve, rettskraftig.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke lenger noen tvil om at politihunden Pelle får leve. I natt gikk ankefristen ut, og Justis- og beredskapsdepartementet har ikke anket dommen fra Oslo tingrett.

– Vi skriver i dag et brev til POD der vi sier at vi ikke vil anke saken, sier Trond Øvstedal i Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum.

Det var hundeføreren som tidligere i år gikk til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet og POD, for å få kjent et avlivningsvedtak fra Politidirektoratet ugyldig. Oslo tingrett ga hundeføreren, som var støttet av blant annet Hundetjenesten og Oslo politidistrikt, medhold.

POD ville ikke anke

POD anbefalte selv departementet om ikke å anke. Denne anbefalingen har departementet altså fulgt.

– Vi fikk et brev fra POD forrige uke der de anbefalte å ikke anke. Så har vi på selvstendig grunnlag vurdert dette og kommet fram til avgjørelsen etter en helhetsvurdering, sier Øvstedal.

pelle 2
pelle 2

Det var i september i fjor Pelle bet en seks år gammel nabojente, etter det politiet sier trolig var en misforståelse. POD bestemte i mai at Pelle skulle avlives. Men etter å ha veid Pelles nytteverdi opp mot usikkerheten hunden skapte i samfunnet, kom retten fram til at Pelle skulle få leve dersom han kunne omplasseres.

Regjeringsadvokat Ida Hjort Kraby, som førte saken for Politidirektoratet, er ikke tilgjengelig for kommentar.

– Vil ikke endre praksis

Assiterende avdelingsdirektør i POD, Atle Roll-Mathiesen, sier at de tar dommen til etteretning, men at dommen ikke vil endre PODs praksis.

– Dommen er konkret begrunnet ved at det er lagt vekt på at saken gjelder en politihund som angrep i en situasjon som den misoppfattet. Dommen vil derfor ikke få betydning for den praksis POD følger i saker hvor hunder biter og skader barn alvorlig, sier Roll-Mathiesen.

POD vil nå fatte vedtak om omplassering.

– Vi vil nå fatte nytt vedtak i saken, som innebærer at hunden blir omplassert i stedet for avlivet. Dette er i tråd med føringene i dommen fra Oslo tingrett, sier Roll-Matthiesen.

Glad for å få lagt ballen død

Hundeførerens advokat, Tor Erik Heggøy, sier det er fint at saken nå er over.

Pelle spørreundersøkelse
Pelle spørreundersøkelse

– Vi tar til etterretning at dommen er rettskraftig. Saken har fått en løsning som ivaretar alles hensyn, også politiets behov for hunden, sier Heggøy.

– Det er nok ingen som er helt fornøyde, men jeg mener at alt i alt, så gir dette et resultat som alle kan leve med, legger han til.

Flertallet av leserne enige i dommen

I november spurte Politiforum.no leserne om det er riktig å la politihunden Pelle leve. 873 har svart på spørsmålet.

Et klart flertall, 62 prosent av de spurte mener det er riktig å la Pelle leve.

27 prosent mener Pelle det er galt at politihunden får leve. 11 prosent av de spurte er usikre.