Alarmsystemet sviktet 22. juli

Fem politidistrikter mottok aldri alarmmeldingen via det Nasjonale varslingssystemet den 22. juli. Mange andre distrikter fikk den for sent.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram i Sønderland-utvalgets 22. juli-evaluering.

- Systemet sviktet, sa utvalgsleder Olav Sønderland under pressekonferansen.

- Et nytt system må være sikkert, fortsatte han.

I rapporten kommer det fram at kun fire politidistrikter mottok alarmmeldingen etter bomben i Oslo i løpet av 22. juli.

Ytterligere 11 politidistrikter melder at de mottok alarmmeldingen klokken 00.51 den 23. juli.

"Varsling er avhengig av at en rekke aktører og systemer fungerer. Evalueringen har avdekket at det synes å være flere svakheter rundt rutinene og systemet for varsling", skrives det i rapporten.

I den forbindelse skisseres følgende læringspunkter:

* POD bør gjennomgå planverket for varsling. Utvalget foreslår at en ser nærmere på PODs rolle og ansvar i en varslingssituasjon. I en krise av nasjonal karakter vil det etter utvalgets oppfatning kunne være hensiktsmessig at POD har et større eierskap til hva som varsles og hvordan varsling skjer.

* Det bør sikres at politiet gjennomgår dagens tekniske system slik at kontaktlister er oppdatert og at politidistrikt har en dedikert PC til mottak av alarmmeldinger.

* Det bør vurderes å erstatte dagens midlertidige løsning med en ny, teknisk løsning for varsling i politiet.

*Det bør etableres testrutiner som sikrer at systemet til enhver tid er funksjonelt.

* Det bør etableres et varslingssystem for dagens løsning hvor PDMT har et døgnkontinuerlig ansvar for drift og vedlikehold døgnet rundt.

* Det bør innføres regelmessige øvelser for varsling.

* Det bør utarbeides varslingsrutiner med Forsvarsstaben og Helsedirektoratet.

* Det bør vurderes å gjennomføre øvelser der en øver på situasjonsrapportering fra politidistrikt til POD og fra POD til JD.

* Det bør vurderes å revidere malen for situasjonsrapportering. I eksisterende mal er for eksempel ikke evakuerte og pårørende et rapporteringspunkt.