Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Advokatrapport: Ingen gjengjeldelse mot varslerne

De fire varslerne fra Hordaland politidistrikt varslet forsvarlig da de sa fra om kritikkverdige forhold, men ingen av varslerne er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

Det er konklusjonen fra advokatfirmaet Wiersholms gjennomgang av håndteringen av de fire øvrige varslerne i gamle Hordaland politidistrikt, som i likhet med Robin Schaefer varslet om kritikkverdige forhold i politiet.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet understrekes det at «selv om det ikke kan konstateres gjengjeldelse, må arbeidsgiver stille seg spørsmål om det hadde vært mulig å skåne varslerne bedre».

Frikjent for andre gang

Det fire varslerne er politiadvokatene Line Skjengen og Liv Gjertsen, HMS-rådgiver Per Terje Engedal og politioverbetjent Rigmor Isehaug.

«De fire varslerne varslet forsvarlig da de sa fra om kritikkverdige forhold. Ingen av varslerne er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven», understreker pressemeldingen videre.

Politiledelsen i gamle Hordaland politidistrikt frikjennes dermed nok en gang for brudd på arbeidsmiljøloven, slik også var tilfelle i Spesialenhetens granskning av behandlingen av Monika-varsler Schaefer.

LES OGSÅ: HVOR VIKTIG ER DET AT ANSATTE VARSLER?

- Granskninger ikke alltid beste virkemiddel

I pressemeldingen skrives det videre om rapporten at den «sier også at granskninger ikke alltid er det beste virkemiddel i saker som gjelder sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidsgiver bør i slike saker nøye seg med å kartlegge problemenes omfang slik at arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette nødvendige tiltak, istedenfor å iverksette granskninger. Videre peker rapporten på at ikke alle kritikkverdige forhold omfattes av varslingsreglene, for eksempel vil arbeidsmiljøproblemer knyttet til ledelse, samhandling og styringsrett ofte falle utenfor disse».

– Dette er viktige læringspunkter som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med arbeidsmiljøutfordringer i etaten. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i pressemeldingen.

Anundsen mottok selv rapporten i dag.

- Skal lese konklusjonen nøye

Overfor Bergens Tidende sier varsler Engedal følgende i en kommentar:

- I dag er ikke dagen for de store betraktningene. Jeg skal lese konklusjonen nøye først. Det er viktig at den nye politimesteren får tid og ro til å gjennomføre arbeidet med å få politidistriktet opp og gå igjen.