Advarer mot vekterstat

- Det påliggerjustisminister Storberget et stort ansvar å sørge for at det er samsvar mellomde oppgaver politiet skal utføre og tilstrekkelig antall politifolk

Publisert Sist oppdatert

Justispolitisk talsmanni Venstre, Odd Einar Dørum, mener det er viktig å planlegge langsiktig for å fåen forsvarlig bemanning i politiet for å unngå en vekterstat.

Politidirektoratetsforslag om flere stillinger er nesten identisk med et forslag som Dørum fremmeti februar og som ble behandlet i mai. Der stemte AP, SV og Sp ned Venstresforslag om å øke opptaket til Politihøgskolen til minst 550 pr.år, økebemanningen i politiet og å opprette en ny politihøgskole.

- Det er etkjernepunkt i en rettsstat at det er politiet som har rett til å brukepersonmakt. Den beste måten å unngå at vektere brukes som en slags privatpolitierstatning, er å sørge for at vi har nok politifolk, sier tidligerejustisminister Odd Einar Dørum.

- Det påliggerjustisminister Storberget et stort ansvar å sørge for at det er samsvar mellomde oppgaver politiet skal utføre og tilstrekkelig antall politifolk, sierDørum.

- Nokpolitifolk handler om den grunnleggende trygghet i samfunnet, understrekerDørum.