Politimester Ellen Katrine Hætta har erfaring med sammenslåing av distrikter fra forrige politireform. – Husk forskjellene, maner hun.
Politimester Ellen Katrine Hætta har erfaring med sammenslåing av distrikter fra forrige politireform. – Husk forskjellene, maner hun.

Advarer mot å glemme ulikhetene

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, advarer politiet mot å glemme ulikhetene distriktene imellom når distrikter skal slås sammen.

Publisert Sist oppdatert

I et portrettintervju i Politiforum forteller politimester i Østfinnmark Ellen Katrine Hætta om særegenhetene ved distriktet i nordøst.

Politidistriktene har ulike oppgaver og ulik kultur, mener Hætta, og hun advarer politiet mot å glemme ulikhetene når politiet nå skal gjennom en ny reform.

– Politianalysen legger veldig opp til at det skal være «ett» politi, og man legger opp til at de nye store politidistriktene skal bli like. Jeg opplever at man ikke anerkjenner de forskjellighetene i geografi og kultur som faktisk er gjeldende, sier Hætta.

Les hele intervjuet her.

– Tok ikke høyde for kulturforskjeller

Bakgrunnen for advarselen er erfaringene Hætta gjorde seg, da hun var med under sammenslåingen av tre politidistrikter i nord ved forrige strukturendring.

– Jeg så da at vi ikke hadde tatt høyde for den kulturelle ulikheten som fantes i de tre distriktene. Vi så at folk i så nære og delvis like politidistrikter kommuniserte på veldig forskjellig måte, og verdiene var ulike. Det som skjer når man ikke forstår hverandres kultur og verdier, og man ikke erkjenner forskjellig kultur, er at man mister noe på kommunikasjonen.

Dette mener hun er særlig viktig i politiet, for yrkesvalget er et verdivalg på mange måter, mener politimesteren.

– Hvis man ikke kommuniserer godt, får man ikke den samme plattformen å stå på, sier Hætta.

Kritisk til store enheter

Hætta, som ergrer seg over at politiet nærmest ble erklært som udugelig av 22. juli-kommisjonen, mener politiet er gode på mange områder slik det er i dag. Hun påpeker blant annet at mindre enheter utnytter ressursene bedre enn store.

– Smådriftsfordelene er mange og er veldig underkommunisert i debatten rundt sammenslåing av mange politidistrikter, sier hun.

Hætta trekker fram viktigheten av å være til stede der det skjer.

– Alt snakket om robuste sentrale enheter, svekker vår mulighet for å ha kvalitet ute i ytterste ledd. Med våre store avstander, er vi nødt til å kunne håndtere oppdragene med mannskapet som vi har der det skjer. Veiene blir ikke kortere, og været blir ikke bedre om vi får en robust operasjonssentral og kriminalavdeling i Tromsø. Vi skal svare samfunnet vi jobber i, sier Hætta.

Spesielt mener hun tilstedeværelse er viktig langs grensen til Russland.

– I dette arbeidet er det viktig at det strategiske nivået i politiledelsen er nært og tilstede. Hvis Norge flytter det strategiske nivået bort fra Kirkenes, passer det dårlig i forhold til russere, Grensevakten og Grensekommissariatet, fastslår politimesteren.

– Arbeidet på grensen er for viktig til at dette kan delegeres i fra Tromsø, sier Hætta.

Les hele intervjuet med politimester Ellen Kathrine Hætta her.