Adecco ut av PDMT

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har sagt opp sine avtaler med bemanningsselskapet Adecco Norge AS.

Publisert Sist oppdatert

I lys av de alvorlige forholdene som er blitt avdekket i Adecco den senere tid ser PDMT det som nødvendig å avslutte samarbeidet.

- Beslutningen om å si opp avtalene med Adecco er gjort ut fra en vurdering av det som er kommet frem i media de siste dagene, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT. - Det er påstander om lovstridige brudd på lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping.

- Det vil være vanskelig for PDMT, som en del av norsk politi, å forholde seg til et selskap som har innrømmet ansvar for straffbare forhold og er under etterforskning. Ut fra en slik vurdering mener PDMT det ikke lenger vil være riktig å benytte selskapets tjenester, sier Strai.

PDMT har de siste årene hatt en rammeavtale med Adecco vedrørende HR-tjenester og en egen avtale om bruk av vikartjenester fra selskapet. Begge avtalene er sagt opp med øyeblikkelig virkning.