54 millioner til ankomstsenter i Finnmark

Regjeringen bevilger 1,8 milliarder kroner for å håndtere asyltilstrømningen til Norge. 54 millioner går til et ankomstsenter i Sør-Varanger.

Publisert Sist oppdatert

Ankomstsenteret, som åpnet i forrige uke, skal bidra til å håndtere de økte ankomstene over Storskog, skriver departementet i en pressemelding.

Budsjettforslaget ble vedtatt i statsråd i dag, og kommer i tillegg til ekstrabevilgningene som ble gitt i oktober. Av de 1,8 milliardene går størstedelen, om lag 1,6 milliarder kroner, til UDI.

– Den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge setter UDIs mottakssystem under et stort press og medfører betydelige økte utgifter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i pressemeldingen.

Nærmere 1,4 milliarder går til flere mottaksplasser og akuttinnkvartering. Politiet tilføres også midler, blant annet til økt kapasitet i Østfinnmark politidistrikt.

- Vi foreslår å styrke politiets kapasitet med til sammen 68,5 millioner kroner for å håndtere den økte asylankomsten, sier Anundsen.

De 68,5 millioner kronene skal blent annet gå til:

  • Økt bemanning for registrering av asylsøkere.
  • Transport av asylsøkere til og fra ankomstsenteret i Østfold
  • Investeringer knyttet til ankomstsenteret i Østfold.