347 nye stillinger er fordelt på distrikter og særorganer

Se oversikten.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet har fordelt de nye stillingene for 2016 på politidistrikter og særorganer. Totalt 347 stillinger fordeles fra sommeren av, og skal primært gå til PB1-stillinger.

Distrikt og antall stillinger tildelt i 2016:

 • Øst: 23
 • Oslo: 83
 • Innlandet: 27
 • Sør-Øst: 16
 • Agder: 20
 • Sør-Vest: 33
 • Vest: 37
 • Møre og Romsdal: 17
 • Trøndelag: 28
 • Nordland:16
 • Troms: 20
 • Finnmark*: 11
 • Økokrim: 2
 • Kripos :6
 • Foreløpig ikke fordelt: 8

* Asylsituasjonen avgjør når 9 av årsverkene i Finnmark vil begynne.

Dette ligger til grunn for 347 stillinger

Til grunn for stillingstildelingen ligger modeller som tar hensyn til befolkningsgrunnlag, geografi, forbrytelser og administrasjon. Dette utgjør 241 av 347 stillinger.

I tillegg er noen distrikter tilført stillinger knytta til at de trenger ekstra ressurser til å arbeide med implementering av politireformen. Dette gjelder spesielt Agder, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark. Også Nordland og Innlandet får stillinger på dette grunnlaget. Totalt er det 24 stillinger som fordeles etter dette prinsippet.

Noen distrikter får også ekstra stillinger etter særlige behov. I Oslo tildeles 12 årsverk til beredskapstroppen, 8 til Den kongelike politieskorte og 5 årsverk til bombegruppa. Kripos får 4 stillinger til Cold case-gruppa. Økokrim og Kripos får to stillinger hver til styring. 25 stillinger totalt.

Økte asylankomster påvirker også fordelingen. Som følge av dette Oslo får 15 årsverk, Innlandet 5, Sør-Øst, Trøndelag og Troms 4, Agder og Sør-Vest 3, Vest 2 og Øst politidistrikt 1 stilling. 41 stillinger totalt.

8 stillinger er ennå ikke tildelt, men vil tildeles senere til analysesenter og andre prioriterte oppgaver.

Flere stillinger i Utrykningspolitiet omfordeles også. Som følge av nedgang i antall trafikkulykker på deler av Østlandet, flyttes disse stillingene spesielt over til Vest, Sør-Vest, Trøndelag og Troms.

I tillegg til de 347 stillingene kommer det stillinger fra ekstrabevilgninger til asylstiuasjonen, barnehusene, ny avhørsmodelln og styrking av etterforskning i overgrepssaker mot barn.