Kolleger i sorg

Politimester Truls Fyhn døde 1. juledag, bare 66 år gammel. Av kolleger beskrives han som et forbilde og en bauta.

Publisert Sist oppdatert

Fyhn sovnet stille inn ved Universitetssykehuset Nord-Norge etter en tids sykeleie, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

"Politidistriktet har mottatt meldingen med dyp sorg, og våre tanker går nå til hans familie", står det i pressemeldingen.

Fyhn har vært politimester i Troms politidistrikt siden 1994, og var regnet som en tydelig og frittalende politimester.

Mange i sorg

Flere sentrale personer i politi-Norge uttrykker sorg over politimesterens bortgang.

"En kjær og god kollega døde i dag. Politimester Truls Fyhn er død", skriver politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politisidtrikt på nettsamfunnet Twitter.

Samme sted beskriver politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt sin avdøde kollega som "en bauta".

- For meg har Truls Fyhn vært en veldig god politimester å ha som en slags politimesterlærer. Jeg har hatt mye kontakt med han etter at jeg startet som politimester, og jeg har dratt nytte av hans erfaring og kompetanse, utdyper Aas overfor VG.

- Det er tungt

Politiinspektør Einar Sparboe Lysnes er nå konstituert politimester i Troms politidistrikt. Det var han som måtte varsle kollegene om Fyhns død.

- Det er tungt. Vi har ikke bare mistet en avholdt og høyt respektert sjef. Svært mange på kammeret har også mistet en nær venn, sier Sparboe Lysnes til Nordlys.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Troms, Per Øyvind Skogmo, skriver på Twitter at det er et trist budskap å få "at vår høyt respekterte politimester gjennom 17 år er gått bort".

Ble hedret

I august ble Fyhn tildelt finsk politis medalje i gull for sitt arbeid med politisamarbeidet på nordkalotten. Og så sent som på lile julaften gikk Fyhn til topps i Avisa iTromsøs kåring av årets tromsøværing. Den prisen tok Sparboe Lysnes imot på vegne av Fyhn.

- Det var sterkt. Jeg rakk ikke selv å snakke med Fyhn om dette. Men jeg vet at han fikk det med seg, og at han satte veldig stor pris på det, sier Sparboe Lysnes til Nordlys.

- Tydelig leder

Justisminister Grete Faremo sendte ut en pressemeldingnår det ble kjent av Fyhn var gått bort.

- Det er med dyp sorg jeg i dag mottok budskapet om politimester Truls Fyhns bortgang. Vi har mistet en av de tydeligste lederne i norsk politi. Et samlet politi-Norge vil savne hans engasjement, integritet og tydelighet. Fyhn var markant, uredd og frittalende. Mine tanker går i dag til hans nærmeste, sier justisministeren i pressemeldingen.