Dagens tjenestepensjon videreføres

- Vi er fornøyde.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er fornøyd med at vi har fått en ordning som medlemmene våre er godt tjent med, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio-stat og Helga Hjetland, forhandlingsleder i Unio-kommune.

Unio gikk inn i pensjonsforhandlingene med hovedkravet om å at offentlig tjenestepensjon skal tilsvare 66 prosent av sluttlønn ved 65 år når opptjeningstiden er 30 år. Dette er helt vesentlig for å ivareta bredde i yrkesmønsteret i offentlig sektor, det vil si mange kvinner og deltidsarbeidende og mange med lang utdanning og kort opptjening. Disse hovedkravene har Unio fått gjennomslag for nå som dagens bruttoordning videreføres på ubestemt tid.

Meklingen i tariffoppgjøret har vært usedvanlig lang og krevende i dette oppgjøret. Da partene kom fram til en løsning mange timer på overtid i dag tidlig, hadde meklingen allerede vært utsatt ei uke i forhold til den opprinnelige meklingsfristen.

- Vi har forhandlet på flere modeller med ulike sterke og svake sider. Men vi har hele tiden vært tydelig på at vi må ha garantier for de tre tallene 66, 65 og 30 for at dette skal kunne anbefales som en god framtidig tjenestepensjon for medlemmene våre, understreker forhandlingslederne.

Stortingsforliket fra 2005 er tydelig på at offentlig tjenestepensjon fortsatt skal være 66 prosent av sluttlønn. Forhandlingslederne er tilfreds med at regjeringen nå har handlet i tråd med dette forliket.

Hovedkravene om offentlig tjenestepensjon hadde samstemt tilslutning fra arbeidstakerorganisasjonene da vårens forhandlinger startet, og alle arbeidstakerorganisasjonene ga i dag tidlig tilslutning til en videreføring av dagens ordning.

Siden resultatet av meklingen er en videreføring av dagens ordning, blir det ikke sendt ut til uravstemming blant Unios medlemsforbund.

Powered by Labrador CMS