Skepsis til nytt opplegg for skoleskyting

Vernetjenesten har ikke vært med i utviklingen av opplæringsprogrammet.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg mener viktige elementer i et HMS-perspektiv ikke synes å være godt nok vurdert i prosessen. Det er mange ansatte som har uttrykt stor skepsis til det justerte opplegget, og det de opplever som en markant endring av tidligere taktikk og praksis, sier hovedverneombud Bjørn Egeli.

Han viser til at det ikke er gjennomført noen form for overordnet konsekvensvurdering.

- Å unnlate å gjennomføre konsekvensvurdering er et brudd på direktoratets overordnet HMS-styringsinstruks. Fra POD sies det at det forventes gjennomført lokale risikovurderinger. Det er ingen av de lokale hovedverneombudene som har meldt tilbake til meg om at de har deltatt i dette arbeidet, sier Egeli.

Han mener Politidirektoratet ofte unnlater å involvere vernetjenesten på områder som har med HMS å gjøre.

- De har sikkert spurt ulike fagmiljøer til råds før ny strategi ble utviklet, men de ser ut til å ha glemt at vernetjenesten har en viktig funksjon i utviklingsprosessen. Det er god grunn til å vurdere om grunnopplæringen er god nok og om mannskapsressurser og utstyr er tilpasset det nye opplegget. Dette burde vært gjennomført på overordnet nivå, sier Egeli, og fortsetter:

- Skulle det oppstå en situasjon som krever ekstraordinær politiinnsats, som det her er tale om, vil jeg råde de ansatte til å tenke egensikkerhet i oppdraget, og om nødvendig «avbryte arbeidet dersom vedkommende mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse».