Ser etter serievoldtektsmenn

Voldtektsgruppa til Kripos ser alle voldtektsanmeldelsene i Norge i sammenheng. Nå får de utvidet kapasiteten.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2010 ble voldtektsgruppa til Kripos opprettet. Hver gang det kommer inn en voldtektsanmeldelse ett eller annet sted i Norge, mottar voldtektsgruppa en kopi.

Fra lokalene i Oslo ser de etter likhetstrekk i de drøye 1000 sakene de får inn hvert år.

– Disse speilkopiene danner grunnlaget for vår jobbing. Vi håndterer all informasjonen som kommer inn, og gjør den søkbar. Gjennom den informasjonen kan vi se etter en spesiell modus, eller likhetstrekk i saker, forteller politiadvokat Cecilie Lilaas-Skari, som også er leder for gruppa.

En av de viktigste oppgavene voldtektsgruppa har, er å fange opp likhetstrekkene så tidlig som mulig.

– Rett og slett for å unngå ny lommemann-problematikk. I forhold til å fange eventuelle omreisende serieovergripere, er vi viktige, fordi vi ser sakene med et nasjonalt blikk.

Bredt sammensatt

Voldtektsgruppa ble opprettet som følge av utredningen «Fra ord til handling», om bekjempelse av voldtekt, fra 2008. Der ble det anbefalt å opprette et eget særorgan for sedelighetssaker.

– Fordi det allerede finnes sterke fagmiljøer på Kripos, ble det bestemt at gruppa skulle legges hit, slik at vi kan dra nytte av etterforskningsmiljøene her. Vi er ni personer i dag, og før årsskiftet kommer det tre til. Da blir vi ennå bedre rustet, for vi har hendene fulle allerede, forteller Lilaas-Skari.

Gruppa er også bredt sammensatt, med både krimtekniker, etterforsker, etterretter (person som jobber med etterretning og analyse, red. anm.), analytiker og jurist, og kan derfor jobbe mer systematisk.

– Jeg kjenner ikke til at det har blitt jobbet på denne måten innen sedelighet tidligere. Men vi ser at det å jobbe på tvers av distrikter, blir viktigere og viktigere. Arbeidsmetoden vår er selvfølgelig ikke vanntett, men vi tror systematisk jobbing er måten å arbeide på.

Er til for distriktene

I tillegg til å se etter likhetstrekk eller felles handlingsmønster rundt voldtekter fra hele landet, er også en av oppgavene til voldtektsgruppa å holde oversikt over potensielle serievoldtektsmenn. Dette kan være personer som allerede er domfelt for voldtekt.

– Vi bruker informasjonen vi har i registrene våre. Her spiller vi på lag med politidistriktene, som har lokalkunnskap, forteller politiadvokaten.

Bistand til politidistriktene i anmeldte voldtektssaker, er en annen av funksjonene til voldtektsgruppa.

– Vi er til for distriktene, understreker Lilaas-Skari.

– De kan når som helst anmode oss for eksempel om konkret hjelp til etterforskning. Vi har blant annet bidratt til en domfellelse for voldtekt i Tromsø, fortsetter hun.

Godt mottatt

Voldtektsgruppa kan også bistå gjennom rådgivning, og sjekklister i forskjellige faser av en etterforskning – slik at informasjonen de selv får inn, blir så grundig og sammenlignbar som mulig.

– Vi er mye ute og besøker politidistrikter på fagdager, og holder foredrag om hva en får igjen for senere om en jobber grundig fra et tidlig tidspunkt i saken. Det er stor variasjon på hvordan voldtektssaker blir håndtert, så noen har bedre nytte av vår bistand enn andre. Vi ønsker særlig å være med i initialfasen, sier Lilaas-Skari, som også ønsker flere telefoner fra politidistriktene.

– Hvordan blir dere mottatt av politidistriktene?

– Vi var litt spente, men tilbakemeldingene har vært ubetinget positive. De som jobber med denne type saker i distriktene, opplever det betryggende og oppløftende å ha noen å diskutere med, svarer politiadvokaten.

Dersom det i en voldtektssak faktisk blir oppdaget at det kan dreie seg om en serieforbryter, kan etterforskningen av saken overføres til voldtektsgruppa. Det skjedde senest med en anmeldt overfallsvoldtekt på Oppsal i Oslo den 8. oktober.

– Men tradisjonelt sett er det mest de øvrige distriktene vi gir bistand. Oslo politidistrikt har god kompetanse på feltet, men vi ønsker å understøtte dem når det trengs.

Et kompetansesenter

I tillegg til å støtte opp om politidistriktene, blir også voldtektsgruppa et nasjonalt kompetansesenter i forhold til etterforskning, analyse og etterretning i voldtektssaker.

– Det er viktig for å fortsatt bygge opp statusen rundt dette feltet, understreker hun.

Voldtektsgruppas ambisjon er å se fenomenet voldtekt på landsbasis, og analysere hvilke type voldtekter som blir anmeldt.

– Vår rolle framover blir å si om det er nye trender eller utviklingstrekk på området, og spre kunnskap til politidistriktene. Enten det er ny teknologi, etterforskningsmetoder, avhørsmetoder eller andre ting.