Storslåtte flytteplaner

Politidirektoratet og PHS vil til Sogn. Men ikke før i 2015.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen og PHS-rektør Hans Sverre Sjøvold går hardt inn for en samlokalisering av Politidirektoratet, Politihøgskolen og Spesialseksjonen ved Oslo politidistrikt. Hovedhensikten med flyttingen er å øke kvaliteten på norsk politi betydelig.

Etter Knut Storbergets kommende storsatsing på å utdanne 720 studenter ved Politihøgskolen, har behovet for flere studieplasser blitt enda mer prekært enn tidligere i Oslo.

Nå lanserer både politidirektør Ingelin Killengreen og rektor ved Politihøgskolen Hans Sverre Sjøvold tomta til Sogn videregående skole som nytt tilholdssted. Hvis alt går etter planen kan Politidirektoratet, Politihøgskolen og Spesialseksjonen i Oslo flytte inn i 2015.

- Det er riktig at vi ønsker en samlokalisering med Politidirektoratet, Politihøgskolen og spesialseksjonen, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Politiforum.

Bedre for alle

Politiforum kjenner til at denne satsingen ikke er bare er et «blaff» slik mange andre planer om flytting av Politihøgskolen har vært.

Et av de aller sterkeste argumentene for nettopp en flytting til Sogn, er at en ny politihøgskole vil være en del av et stort student- og læringsmiljø, som automatisk til tiltrekke seg flere studenter enn tidligere, tror Killengreen. Fra før ligger både Universitetet i Oslo i nærområdet - det samme gjør også Idrettshøgskolen.

- Politidirektoratet trenger mer plass. Det samme vet vi at Politihøgskolen og Spesialseksjonen i Oslo gjør. Derfor ser vi på dette som en mulighet å slå flere fluer i ett smekk, sier Ingelin Killengreen.

Killengreen trekker frem at Politidirektoratet skal sørge for metodeutvikling og ved å være i samme bygg som Politihøgskolen, mener politidirektøren at dette vil føre til flere synergieffekter.

- Vi kan for eksempel innlede et enda tettere samarbeid med ulike a­vdelinger ved Politihøgskolen. Dessuten tror jeg både Politihøgskolen og Politidirektoratet vil få et mer dynamisk miljø, sier Killengreen videre.

PHS positiv

Uttalelsene fra Ingelin Killengreen kommer ikke som «julekvelden på k­jerringa» når Hans Sverre Sjøvold blir konfrontert med hva Politidirektøren har uttalt til Politiforum.

- Dette er som musikk i mine ører. Vi trenger nye lokaler og har jobbet med flere ulike scenarioer de seneste årene. Det jeg kan si er at dette er det mest konkrete og mest spennende forslaget så langt, sier Hans Sverre Sjøvold.

Både Sjøvold og Killengreen under­streker at forslaget ikke er politisk godkjent ennå, og at de trenger en godkjennelse fra justisdepartementet for å komme videre.

Da Politiforum konfronterer justis­minister Knut Storberget med forslaget om flytting, blir han tatt skikkelig på senga.

- Hva, skal Politidirektoratet flytte, spør Storberget tydeligvis overrasket, før han fortsetter:

- Fordelene med et felles operativt treningssenter i Oslo og Politihøgskolen høres veldig spennende ut. Noe mer vil jeg ikke si nå, sier Storberget.

Politiforum kjenner til, tross fra kommentarene fra justisministeren, at det har vært tett kontakt og dialog mellom POD og justisdepartementet om flytteplaner til Sogn.

Treningseffektivt

Et viktig og veloverveid poeng fra både Sjøvold og Killengreen som vil stå sentralt i flytting, er et felles operativt treningssenter.

I dag brukes det ekstremt mye tid, penger og ressurser på få frakte operativt personell i Oslo for å finne gode trenings­muligheter. Politiforum har tidligere skreve­t om at det går over et halvt dagsverk bare til transport til og fra skyte­trening ved Løvenskiold-banen i Bærum rett utenfor Oslo per deltaker.

- Vi har aldri ønsket oss ut av Oslo. Vår ambisjon er at vi skal utdanne et stort volum med studenter. Hvis planene om å flytte til Sogn går i boks, tror jeg vi får enda mer motiverte og engasjerte studenter. Tenk bare på den motivasjonen de kommende studentene vil få av å trene sammen eller i samme lokaler med for eksempel beredskapstroppen, sier Sjøvold.

Ikke fortvil

Flytteplanene vil ikke gå på bekostning av Politihøgskolens utdanninger i Bodø eller Kongsvinger.

- Vi skal ikke røre de andre av­delingene. Bodø kommer til å fortsette og jeg kan love at vi ikke kommer til å røre den avdelingen, sier Hans Sverre Sjøvold og legger til:

- Hvis vi får til dette, er jeg overbevist på at vi vil bygge en historisk samfunnsinstitusjon rent politifaglig. Jeg tror norsk politi vil høste mye positivt ut dette.

Politiforum har vært i kontakt med leder for Spesialseksjonene i Oslo, Ole Vidar Dahl, angående flytteplanene.

- Det er en dårlig bevart hemmelighet at vi sliter med plassen på politihuset. Et felles operativt treningssenter for Oslo politidistrikt på Sogn er noe vi ser på som positivt. Når det gjelder samlokalisering av spesialtjenestene i Oslo, jobber vi med egne løsninger og planer, sier Ole Vidar Dahl, ny leder for Spesialseksjonen i Oslo etter Jørgen Flood.

Også lederen for hundetjenesten i Oslo, Roy Hagen Larsen, synes flytteplanene til Politidirektoratet og Politihøgskolen er gode.

Så da gjenstår det bare å se hva den politiske ledelsen i Justisdepartementet foreslår å gjøre. Invitasjonen fra Ingelin Killengreen og Hans Sverre Sjøvold er herved sendt.