Responstid gir bedre kvalitet

Definert responstid for politiet vil gi mer åpenhet og bedre kvalitet, mener politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

I en kronikk i Politiforum skriver Aas at tiden nå er inne for å definere «en geografisk differensiert responstid for norsk politi».

Blant annet med bakgrunn i ekstremvær og hendelsene den 22. juli i fjor, mener politimesteren det er på tide med en seriøs debatt av temaet.

To argumenter

Aas ser to klare argumenter for innføringen av responstid:

«Det første er at politiet med en definert og uttrykt responstid viser en åpenhet overfor innbyggerne», skriver han i kronikken.

«Videre vil en responstid avklare dagens virkelighet og beredskapsnivå, slik at de videre diskusjoner om ønsket tilstand og ressursbruk har et avklart faktum å bygge på, både lokalt og nasjonalt. Dette leder i så måte over til mitt andre hovedargument, som handler om muligheten for god og riktig styring og ledelse av politiet», fortsetter Aas.

Han mener en konkretisering av politiets responstid «vil kunne være et virkemiddel for å få fokus bort fra aktivitet og i større grad over på resultat og kvalitet».

Tryggere samfunn

Avslutningsvis understreker politimesteren at han ønsker å bli stilt krav til, både fra innbyggere og sine ledere, og at han samtidig ønsker å stille krav til de han selv er leder for.

«Tydelige krav om beredskap gir også mulighet for å vurdere om målene nås i det enkelte politidistrikt. Hensikten er at målene vi setter oss, og resultatene vi oppnår skal skape et tryggere samfunn. En tydelig kommunisert responstid fra politiet vil være et godt bidrag på veien til dette», avslutter Aas.