Pris til patruljerende seniorer

Det er en svært så selvgående patrulje som den senere tiden har hatt sitt virke i noen av landets mest belastede o­mråder.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år tok politioverbetjent Trond Skaarud og politiførstebetjent Gunnar Aasgaard ved Oslo politidistrikt initiativ til å starte en egen «seniorpatrulje». Stasjonssjef Kåre Stølen var positiv. Nå har de håvet inn Seniorprisen.

Det er en svært så selvgående patrulje som den senere tiden har hatt sitt virke i noen av landets mest belastede o­mråder. Narkotikamiljøet langs Akerselva, Vaterland og nedre del av Grünerløkka har fått sin egen politienhet bestående av sju solide karer i alderen 54 til 57 år. CV-en til patruljen dekker 250 års tøff politi­tjeneste - eller real­kompetanse som det heter på fint. Med en om­fattende erfaring fra s­paning, narkotika­etterforskning, etter­retning, ni års krigsforbrytelsesetterforskning i Rwanda, narkotikasamband, tjeneste i Sierra Leone, Beredskapstroppen, hundetjenesten, ledelse, nasjonale sikkerhets­oppgaver og tung IT-kompetanse for å nevne noe, er det få spørsmål patruljen ikke håndterer selv.

Oppgaven er å gå inn i de åpne rus­miljøene, og bidra til trygghet i de belastede områdene. Alle sju møter samtidig på en to-skifts ordning.

Null sykefravær

- Nå har det blitt morsomt å gå på jobb igjen, sier politioverbetjent Trond Skaarud (57). Det bekreftes av sykefraværet som fremdeles ligger på null prosent.

- Vi har det sosialt bra på jobb, vi er ute og rører oss i stedet for å være spikret fast foran PC-en. Livsfasemessig passer dette oss svært så godt, sier Skaarud fornøyd.

Situasjonen før de startet senior­patruljen var åpenlys narkotikaomsetning, unge familier som flytter fra området fordi det var utrygt, tilgrising og høylydt støy i parkene. Store deler av indre Oslo sentrum var en verkebyll. Etter at de kom i gang har patruljen har vært involvert i en rekke pågripelser og de har gått inn på de verste bulene til stående applaus. Og de har ikke vært utsatt for vold.

- Det verste som har skjedd er vel at noen få har løpt i fra oss, sier Skaarud smilende.

Han forteller at de har en høy terskel for å pågripe og innbringe folk.

- Hadde vi tatt tak i alt vi ser, hadde vi fort blitt usynlige fordi vi da hadde tilbrakt mer tid inne med rapportskriving enn ute. Vi har forklart somalierne i khat-miljøet at det de driver med er ulovlig, vi har forklart rumenerne som griser til parkene hvordan vi vil ha det. Hver dag har de sett oss, og vi har snakket med dem. Og nå begynner vi å se effekten. Folk kjenner oss igjen. Både eldre og yngre tar kontakt. Vi har hatt særlig fokus på minoritetsmiljøene og har oppsøkt både moskeer og foreninger. Der forteller vi hvem vi er, hva vi gjør og hva vi forventer av de, noe vi får positive tilbakemeldinger på.

OPS

Det gamle begrepet OPS (oppgjort på s­tedet) er nå tatt i bruk igjen, selv om advarslene nå legges inn i PO - politiets operative system.

- Vi har en mykere tilnærming, vi har ikke dårlig tid med køer av oppdrag på vent. I all beskjedenhet tror jeg at vi med vår bakgrunn kan gi publikum mange av svarene de trenger uten å konferere med Operasjonssentralen. Og jeg tror at vi med vår alder og den fine uniformen inngir til mer respekt enn vanlige politipatruljer. Dette er viktig ikke minst i forhold til minoritetsbefolkningen, sier Skaarud.

Han sier at den viktigste grunnen til at karene har blitt med på dette har vært ønske om å gjøre en jobb direkte opp mot publikum og få endrede arbeidsoppgaver på slutten av en lang politikarriere.

Samfunnsøkonomisk gunstig

Skaarud mener at flere politidistrikt kan gjøre som Oslo politidistrikt.

- Jeg tror det er mange eldre tjeneste­menn som kan tenke seg å stå lenger. Men det må ligge en gulrot i avtalen som ikke bør være for liten. Vi har fått 40.000 k­roner ekstra for å komme oss ut av k­ontorene og møte kriminaliteten direkte, sier Skaarud.

Hele ordningen fremstår som god samfunnsøkonomi. I stedet for å motta 360.000 kroner årlig som pensjonister for å gjøre ingenting, utgjør de nå en forskjell i Oslo sentrum. I praksis koster det samfunnet gjennom politibudsjettet kun 40.000 kroner i året for å ha fullt operative tjeneste­menn på gaten.

- Hvis politidistriktene har kjempe­problemer med bemanningen, kan vi eldre være en god ressurs særlig i møte med publikum. De som styrer politiet kan enkelt gjøre noe med politikrisen med slike som oss, sier Skaarud.

Foreløpig har karene avtalt seg i m­ellom at de som kan pensjonere seg skal stå i jobb frem til sommeren.

- Men vi får se når tiden kommer. Det som er fint i denne jobben er at om får vi kjeft, så slutter vi bare, sier Skaarud med et smil.

- Fantastisk erfaring

Seniorprisen deles ut til virksomheter, organisa­sjoner eller enkelt­personer som har utviklet en politikk eller gjennom­ført tiltak som bidrar til at flere seniorer fortsetter lenger i arbeid.

- Vi håper prisen kan inspirere Oslo politidistrikt, resten av politietaten - og andre virksomheter til å reflektere over hvordan god seniorpolitikk kan bidra til at flere seniorer kan, og vil, løse viktige samfunnsoppgaver fremover. Samfunnet er avhengig av at flere fortsetter lenger i arbeid enn tidligere, blant annet for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for senior­politikk (SSP).

Justisminister Knut Storberget sa følgende da han overrakte prisen Årets senior­initiativ 2009.

- Seniorene representerer en fantastisk erfaring som for oss er uvurderlig. Justisdepartementet har jobbet mye med at folk skal stå lenger i arbeid. Politiyrket er ikke noe som læres bare over tre år på Politihøgskolen, men i løpet av hele karrieren. Seniorpatruljen har også mye å dele med yngre kolleger. Seniorene er de som ivrer minst for økt bruk av våpen og tvangsbruk, men derimot for økt bruk av dialog og direkte kontakt, sa Storberget til Seniorpolitikk.no

- Det er viktig å bruke seniorer i synlig politiarbeid. Erfaring og klokskap som mange seniorer represen­terer, er veldig viktig. Jeg tror det fører til mindre maktbruk og konfrontasjon når polititjenestemennene har så mye erfaring, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund. Han mener dette er et prosjekt andre politidistrikt bør kopiere.

- Vi ønsker mer oppmerksomhet rundt seniorenes verdifulle kompetanse. Det er viktig å vise at politifolk vil jobbe også etter første mulighet til å gå av med pensjon, ved å legge til rette for det, sier han.

Arne Johannesen ser ingen motsetninger mellom det og en lav pensjonsalder, og minner om at politiyrket er krevende.

Powered by Labrador CMS