Prikksystemet følges ikke opp

Ikke penger til PC i politibilene

Publisert Sist oppdatert

Poenget med å innføre prikkbelasting i råkjørernes førerkort, var at de skulle lukes ut av trafikken på stedet. Men politi-patruljene får ikke fulgt opp. Pengemangel er årsaken.

Dette er det siste eksempelet på at politiske vedtak ikke følges av ressurser. Med stor entusiasme ble systemet for prikkbelasting i førerkortene innført i 2004 for å gi et enklere og mer effektivt system for reaksjon mot råkjørere.

– Vi har prikker nok, sa tidligere UP-sjef Odd Reidar Humlegård.

Blir ikke fulgt opp

Men det hjelper ikke om politiet har aldri så mange prikker å dele ut, når dette ikke blir fulgt opp av patruljene ute på veien.

Av UPs 170 biler, er det bare rundt 70 av bilene som er utstyrt med PC og online-tilknytning til politisystemene. Det betyr at rundt 100 patruljebiler daglig ikke får sjekket råkjørerne opp på systemet fra bilene.

Ute i politidistriktene er det også langt mellom hver bil utstyrt med PC. Etter det Politiforum kjenner til, har politidistrikt som Oslo PD kun èn bil med PC, mens Østfold, Follo og Hedmark ikke har noen. Resultatet blir langt mindre effektivitet og langt mindre politikraft for pengene. Uten PC i bilen må politi patruljen ta kontakt med operasjonssentralen over radio, deretter må en annen på operasjonssentralen gå inn i systemet for å sjekke. To mann gjør dermed jobben en mann kunne ha gjort.

Ingen planer

I et brev av 18. mai oppfordrer Justisdepartementet politidistriktene til å utstyre tjenestebilene med en PC-løsning i bilene. Politidirektoratet fulgte opp dette i et brev fem dager senere. Der heter det at «Politidirektoratet ber politimestrene følge opp dette i så stor grad som mulig».

Vi spurte UP-sjef Runar Karlsen om han kom til å følge oppfordringen fra høyeste hold.

– UP har i dag relativt god dekning på mobile PC-løsninger som dekker behovet for å være online både på Autosys, og politisystemer som Indicia. Når vi planlegger kontroller kan vi i de fleste tilfeller sørge for at det deltar patruljer som kan sjekke prikkregisteret direkte. Det er viktig blant annet for å sikre førerkortbeslag på stedet når åtte prikker er ilagt, sier Karlsen.

Han opplyser at UP i inneværende år ikke har planer om å investere i bærbare PC-løsninger til flere patruljer.

– Gjennom de siste årene har vi gjort et løft, noe som må holde for en tid fremover. Dette er et kostnadsspørsmål som vi må vurdere opp i mot andre nødvendige investeringer. Vi må derfor fortsette å benytte operasjonssentralene i den utstrekning det er nødvendig, selv om det både er litt mer tungvint for oss og for operasjonssentralene som har mer enn nok oppdrag fra før, sier Karlsen.

Foran i USA

Politiet i USA har lenge hatt data i bilene. Der har politiet en strekkodeleser som er koblet opp mot PCen i bilen. Politibetjentene trekker førerkortet til råkjøreren gjennom leseren, og på skjermen i bilen kommer bilde av fører og alle nødvendige data. Med et par tastetrykk er forelegget skrevet ut på stedet, uten papirarbeid.

For 11.000 kroner per bil, hadde politiet fått ut langt mer politikraft for pengene. Men pengene finnes ikke. Hverken politisk eller i politibudsjettene.