Revidert budsjett løste ikke studentproblemet

Regjeringen har ikke funnet penger å ansette årets politistudenter

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen nå på formiddagen la frem var det ikke avsatt en eneste krone til å styrke økonomien i poltidistriktene. Det innebærer en forlenget usikkerhet for politistudentene. En undersøkelse som PF-studentene selv har gjort viser at 3 av 4 av årets avgangsstudenter i slutten av april ikke hadde fått jobb i politiet.

Nå blir det opp til Politidirektoratet og politidistriktene om de vil bruke penger på å ansette de nye 432 nye politifolkene som snart er ferdig med sin eksamen.Hvis ikke det kommer en løsning, risikerer nå politiet å miste store deler av årets nyutdannede politifolk til andre yrker.

Justissektoren ble styrket med 90 millioner til økt uttransport av asylsøkere. Det vil hjelpe situasjonen med kriminalitet begått av ulovlige innvandrere.I dette ligger en økning på 50 noe plasser på Trandum interneringsleir.

Spesialenheten får en million kroner ekstra.

Finansminister Sigbjørn Johnsen vektla under fremleggelse av Revidert nasjonalbudsjett at det var behov for store innstramninger i finanspolitikken, og trakk sammenligninger med en vanskelig økonomi i Europa forøvrig. Han la vekt på å moderere de offentlige utgifter for å stå i mot krevende år som vil følge som følge av at Norge er den del av den globale økonomien.

Powered by Labrador CMS