Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har lagt fram politireformen.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har lagt fram politireformen.

Nå er politireformen lagt fram

Justis- og beredskapsdepartementet la fram stortingsproposisjonen i dag.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen la i dag fram det endelige forslaget til politireformen. I februar presenterte Høyre, Frp og Venstre en avtale om politireformen.

Litt over klokken tolv i dag la departementet ut stortingsproposisjonen i sin helhet på sine nettsider.

– Jeg er overbevist om at når politiet setter i gang jobben sammen med kommunene, så vil mange kommuner se at de får et mye bedre lokalt politi enn de har hatt hittil. Både når det gjelder forebygging, etterforskning og oppklaring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Leser du noe du synes er viktig i politireformen? Tips oss!

Starter endringer fra nyttår

Politireformen skal nå til komitébehandling på Stortinget, før Stortinget skal vedta reformen.

I forslaget står det at man vil jobbe for at omlegging til de tolv nye distriktene kan skje fra 1. januar, men det vil kunne ta noe tid blant annet fordi teknologiske tilpasninger må til. Det er Politidirektoratet som skal bestemme hvor administrasjonsstedet i det enkelte distrikt skal være, og operasjonssentralen i distriktet bør lokaliseres på samme sted, står det i proposisjonen.

Videre er det klart at man fortsatt vil vurdere om utstedelse av pass skal overføres kommunene. Dette kan imidlertid ikke skje før kommunereformen er iverksatt. Norske kommuner kan tidligst være sammenslått i 2018.

Også andre oppgaver som politireformen allerede nå sier bør overføres til kommunene kan måtte vente på kommunereformen, skriver departementet. Dette kan bety at det tar lang tid før oppgaver tilknyttet løse og farlige hunder, godkjenning av brukthandler og forvaltning av hittegods blir fjernet fra politiet.