Vår fritid og helse er viktigere enn troverdighet og tillit

Normal021falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Vanlig tabell";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;}Jeg registrerer atman mer enn antyder at Politiets Fellesforbund bedriver ulovlig lønnskamp i enperiode hvor man har fredsplikt i henhold til tjenestetvistloven.

Publisert Sist oppdatert

Haugesunds Avis harpå lederplass 24.9.08 viet mannskapskrisen i politiet spalteplass underoverskriften "En lønnskamp til feil tid".

Jeg kan forsikre avisens lesere om at vi tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund kjenner tjenestetvistloven og at vi utmerket godt vet hva "fredsplikt" er. At regjeringen ved Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har uttalt at hun har "observert tendenser til at fredsplikten er brutt" får vi bare ta til etterretning. Jeg ser på dette som et mislykket forsøk, fra en panisk regjering, på å dra oppmerksomheten bort fra det som er virkeligheten:

En politikerskapt bemanningskrise i norsk politi!

Altfor lenge har man basert den daglige tjenesten i politiet på at lojale og pliktoppfyllende tjenestemenn har jobbet dugnad i politietaten for å få "endene til å møtes". Hele 10% av produksjonen i dagens politietat er basert på lite helsefremmende overtidsarbeid. Det økonomiske utbyttet for polititjenestemennene for å stille opp på dette vis er heller tynt. Det blir lett for oss å se på dette som "gratis dugnad" når vi ser at andre sammenlignbare yrkesgrupper tjener langt bedre enn oss ved å ha en langt mindre risikabel jobb, og en langt mer bekvem arbeidstid.

Avisen har bare delvis rett når den konkluderer med at "det som skjer er at politifolk er misfornøyd med lønnen sin". Jeg kan tilføye at politifolk også er grundig lei av en kynisk arbeidsgiver som baserer sin daglige drift på systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Derfor er det en allmenn oppfatning blant dagens polititjenestemenn at man prioriterer å ha fokus på sin egen fritid og sin egen helse, fremfor å ofre seg for en arbeidsgiver som "sluker hele armen når man byr på lillefingeren".

Det som undrer meg er at avisens redaktør anser at politifolkene som nå begynner å følge sitt arbeidstidsreglement (som er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven) til punkt og prikke, som deltakere i en "aksjon som er egnet til å trekke ned etatens troverdighet og tillit". Til forskjell fra redaktøren tror jeg at et politi som følger norsk lov er langt mer tillitsvekkende i befolkningen enn et politi som systematisk bryter norsk lov!

Avisens redaktør fikk seg også til å si at "tallet på sykemeldinger har økt". Jeg er usikker på hvorvidt redaktøren har noe grunnlag for å hevde dette. Så vidt meg bekjent (og ifølge politimesteren) har vi ikke hatt noe unormalt sykefravær i den siste tiden.

Det som er et faktum er at norske politifolk har et sykefravær som er ca. 2% under gjennomsnittet for statsansatte. For min egen del synes jeg sykefraværet blant mine kollegaer er urovekkende lavt. Jeg begrunner dette med at jeg kjenner til at politifolk tradisjonelt har vegret seg for å sykemelde seg, til tross for at man er syk. Dette fordi man vet at belastningen for de som er igjen på jobb blir så mye større. Politifolk har gått på jobb, til tross for at man har følt seg syke, fordi man ikke vil "svikte" de få som er på jobb.

Og hvem sitt problemvil det bli dersom "folk flest" mister tilliten og troen på politietaten?

Først og fremst vår arbeidsgiver, statsminister JensStoltenberg, vil bli rammet av dette ved at han ikke greier å innfri de måltallenehan har satt seg for årets drift. Hanvil bli sittende med ansvaret for at politiet ikke kommer når publikumforventer politiets bistand. Han vil blisittende med ansvaret for at en rekke alvorlige volds-, sedelighets-,narkotika- og vinningsforbrytelser ikke blir etterforsket.

Jeg kan forsikre avisens lesere om at mine medlemmer aldrihar hatt noen nevneverdige fordeler av den såkalte "troverdigheten og tilliten"man har hatt hos publikum. Detøkonomiske utbyttet av dette har vært heller magert, for å si det mildt.

Vi kan derfor fint leve med at etatens troverdighet ogtillit ofres til fordel for vår fritid, vår familie, våre venner og for vårhelse!

Den situasjonen vi har sett mht. bemanningsproblemene ipolitietaten i den siste tiden er altså den nye "normalsituasjonen".

Jeg kan forsikre vårepolitikere om følgende:

1) Situasjonen går ikke over av seg selv

2) For å finne en løsning må regjeringen inn medekstraordinære tiltak.