Avviser opptakskrise ved Politihøgskolen

Nedgang for fjerde året på rad.

Publisert Sist oppdatert

– Klart det er en utfordring å snu trenden. Når det er sagt, er jeg sikker på at vi kommer til å klare det og jeg er ikke bekymret for situasjonen. Vi har gjort en rekke grep, og vi håper å se resultater av arbeidet allerede ved 2008-opptaket, sier Hans Sverre Sjøvold.

Leder for PF-studentene, Christian Nilsen, er av en helt annen oppfatning.

– Det er et svært nedslående søkerresultat. Det viser at skolen har et stort problem med å rekruttere nye søkere, noe som er avgjørende for å få gode, kvalifiserte søkere, sier leder for PF-studentene, Christian Nilsen.

Frafall på 20 prosent

1888 har søkt om plass ved Politihøgskolen i 2007. Dette er 73 færre enn i 2006, og hele 511 søkere mindre enn opptaket i 2003. Totalt er frafallet på over 20 prosent på fire år.

– Vi har i løpet av den senere tid satt et stort fokus på rekruttering av studenter. Denne høsten har det blitt laget ny stand til bruk på utdanningsmessene PHS besøker, en multimediepresentasjon til bruk ute på skolene, nytt markedsmateriell, nye annonser og ny design på hjemmesiden pluss et treningsprogram som er lagt ut på våre hjemmesider, sier Sjøvold.

Fra 2007 innføres to nye opptaksnemnder, hvor hensikten er å sette skolen i stand til å vurdere flere av søkerne som ønsker studieplass.

– De som søker er godt motiverte. Når søkertallene vurderes må man også ta i betraktning størrelsen på ungdomskullene og de generelle konjunkturene i samfunnet. Når arbeidsmarkedet er så godt som det er nå, er det naturlig at flere velger en annen type utdanning enn vår, mener Sjøvold.

Konkrete planer

PHS-rektoren har konkrete planer for hvordan han skal få opp søkertallene til høgskolen, og dermed få flere kvalifiserte søkere.

– Vi vurderer å endre søknadsfristen til 1. mars som er i tråd med samordnet opptak. Vi møter på utdanningsmesser tidlig på året, mens vi har søknadsfrist i desember og endelig opptak sommeren etter. Samtidig er vi også inne på tanken om å innføre elektroniske søknader. Når vi i tillegg vil trekke distriktene mer aktivt og strukturert inn i rekrutteringsarbeidet og fokusere mye mer på få opp tallet på kvalifiserte søkere med etnisk minoritetsbakgrunn, har jeg god tro på at vi skal kunne snu trenden.

For kommende år har antallet søkere med etnisk minoritetsbakgrunn steget fra rundt 80 i 2006 til 95, mens andelen av kvinnelige søkere nå er oppe i 39.8 prosent. Dette er fem prosent høyere enn i fjor.

– Det er viktig for oss å nå ut til personer med etnisk minoritetsbakgrunn. For det er ikke tvil om at det finnes flere kvalifiserte søkere. Vi vil også holde tett kontakt med innvandrer­organisasjonene, sier Sarah Abraham som jobber med rekruttering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen.

Gir honnør

– Jeg er svært glad for at Politihøgskolen ser alvoret i utviklingen av søkertallene. PF-studentene har de siste årene satt stor fokus på synkende søkertall, og vi er glade for at ledelsen har fått med seg disse synspunktene og gjør nå noe med problemet. Jeg håper for PHS og ledelsen sin skyld, og for hele politietaten at det blir positive resultatet når disse virkemidlene blir tatt i bruk. Hvis ikke virkemidlene gir et markant søkerløft og flere kvalifiserte søkere, så har ledelsen ved PHS et alvorlig problem å ta tak i. Slik jeg ser det, gjør ledelsen ved PHS alt de kan for å bedre dagens situasjon, noe de skal ha honnør for, sier Christian Nilsen og legger til:

– Å ikke få nok kvalifiserte søkere er PHS sitt største problem. Problemet er at det ikke er nok kvalifiserte søkere blant søkermassen. Noen mangler nok studiepoeng, andre har ikke plettfri vandel. Flere sliter med de fysiske testene