Tirsdag starter saken i tingretten på Gjøvik. Sikkerheten er forsterket.
Tirsdag starter saken i tingretten på Gjøvik. Sikkerheten er forsterket.

Tiltalt for drapsforsøk på to politifolk – rettssak utsatt

Det er en svært alvorlig tiltale som møter den 31 år gamle tsjetsjeneren.

Publisert Sist oppdatert

Nå risikerer han opp mot 12 års forvaring, hvis statsadvokaten får det som han vil.

Tiltalebeslutningen beskriver noen svært hektiske og kriminelle dager i slutten av juni i fjor.

Det skal ha startet med innbrudd og våpentyveri i Larvik og biltyveri, fortsatt med en cocktail av narkotiske stoffer, og det hele kulminerte med en situasjon der mannen og en medsammensvoren ble forsøkt anholdt av en politipatrulje på Roa 26. juni i fjor.

Politiforum skrev i desember om skytesaken, der en politimann med et nødskrik unngikk et skudd fra tiltalte ved å kaste seg bak en politibil, og en annen politimann skjøt og uskadeliggjorde gjerningsmannen da han begynte å heve våpenet også mot ham.

Politimennene forteller: Natten da pistolen reddet liv

31-åringen er i tillegg tiltalt for å ha kommet med alvorlige trusler, bruk av narkotika, innbruddstyveri av våpen og ammunisjon, biltyveri og tyveri av bilskilt.

I tiltalebeslutningen som er tatt ut av statsadvokaten i Hedmark og Oppland, fremkommer det at tiltalte fremsatte trusler mot de involverte tjenestemennene ved å si at han skulle drepe og at han hadde stor familie, og ikke minst ved å si at han hadde deltatt i to kriger i Tsjetsjenia.

Saken utsatt etter uenighet om anonymitet

Saken skulle opprinnelig startet i Gjøvik tingrett i morgen, tirsdag. Årsaken er at forsvareren til tiltalte har anket lagmannsrettens beslutning om å tillate anonym vitneførsel for involverte politifolk.

I sakens hovedforhandling som var berammet til oppstart i morgen, har påtalemyndigheten har begjært anonym vitneførsel for politivitnene som var involvert.

– Det har vi gjort fordi siktede ikke vet hvem som skjøt. Det er den etterfølgende trusselen som gjør at vi har begjært anonym vitneførsel. Først og fremst fordi at de er vitner, og ikke politi. Mannen har fremsatt trusler mot politimannen som skjøt ham. Mannen er tidligere domfelt for vold og trusler mot politiet. Dette har gjort at vi mener at grunnlaget for anonym vitneførsel er til stede, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Politiforum

Tiltaltes forsvarer har vært uenig med påtalemyndigheten i dette. Spørsmålet har dermed vært gjenstand for rettsbehandling. Først av Gjøvik tingrett som ga påtalemyndigheten medhold i å holde politimannens identitet overfor siktede skjult, men ikke overfor mannens forsvarer.

Dette ble anket til lagmannsretten, som oppretthold tingrettens avgjørelse. Forsvarer har anket dette videre til Høyesterett. Det er i påvente av denne behandlingen saken nå er utsatt.

Det var opprinnelig satt av fire dager til saken. Politiforum vil følge saken når den kommer opp for tingretten.