Bykamp rundt Mjøsa

Gjøvik, Lillehammer eller Hamar? Lokaliseringskampen braker løs igjen rundt Mjøsa. Men politimester Arne Hammersmark i Gudbrandsdal stiller et mer grunnleggende spørsmål om resultatreformen: Oppklarer vi faktisk flere saker til en billigere penge enn tidligere?

Publisert Sist oppdatert

Skal Oppland samles i ett politidistrikt, eller skal Vestoppland og Gudbrandsdal slås sammen med Hedmark? PF-leder Finn Arne Hvalbye i Vestoppland er redd for at politikken skal ta over for de faglige valgene, mens politimester Arne Hammersmark i Gudbrandsdal etterlyser en skikkelig analyse av om forrige organisasjonsendring førte til noe positivt.

Skarpe reaksjoner

- Hvis vi kommer frem til løsninger som gir oss bedre og mer effektivt politi, da er vi med. Men omorganiseringen må føre til noe bedre i stedet for å sette oss tilbake i tid, sier Finn Arne Hvalbye. PF-lederen i Vestoppland varsler skarpe reaksjoner hvis det kommer en løsning som er dårligere enn dagens.

Han er ikke minst opptatt av lokalisering, og opptatt av at politimesteren skal sitte på Gjøvik.

Argumentet går på hvor tyngden av kriminaliteten foregår. Bare Gjøvik, Toten og Land har en saksmengde på nivå med hele Gudbrandsdal politidistrikt.

- Så går det en kriminalitetsakse fra Gjøvik og ned over Hadeland mot Oslo. Det er også på den aksen at befolkningsveksten vil være, sier han.

Finn Arne Hvalbye er veldig skeptisk til en sammenslåing til ett distrikt for hele Oppland og Hedmark, og understreker at han der deler syn med politimesteren i Hedmark. Han frykter en stor og uhåndterlig organisasjon.

Arrest viktigst

Kollega Brede Holdbrekken i Gudbrandsdal er ikke like kategorisk. PF Gudbrandsdal har ikke tatt noe offisielt standpunkt til reformen, forteller han.

- Men min personlige mening er at på sikt taper vi på å forbli små. Samtidig må vi passe oss så vi ikke blir for store. Holdbrekken selv arbeider på Vinstra, drøye åtte mil unna Lillehammer.

- For oss som jobber i ytre etat spiller det ikke noen rolle hvor hovedsetet ligger så lenge en har arrester og blir hjulpet i noenlunde nærhet. Det er klart at hvis man må kjøre fra Nord-Gudbrandsdal til Gjøvik til drukkenskapsarrest, er det ikke brukbart. Dette må organiseres på en slik måte at man ikke sparer seg til fant, sier Holdbrekken.

Svner analyse

Både Holdbrekken og politimester Arne Hammersmark etterlyser bedre utredninger.

- Vi hadde en svær organisasjonsendring i politiet i 2000. Det jeg savner før en ny endring, er en analyse av om politiarbeidet har blitt kvalitativt bedre og om vi har fått spesielt mye mer operative ressurser som følge av den reformen. Der synes jeg det mangler litt før vi går på neste reform. Jeg har ikke sett en analyse av om vi faktisk oppklarer flere saker med høyere kvalitet til en billigere penge enn vi gjorde tidligere, sier Hammersmark.

Han er ikke sikker på om det bør bli ett eller to politidistrikter i de to innlandsfylkene. Men blir det ett, er det avgjørende å få slått sammen lensmannskontorer først, mener han. Hammersmark peker også på at det tar lang tid før gevinstpotensialet slår inn.

- Det er ikke sånn at hvis vi lager én operasjonssentral ut av tre gamle, kan vi ikke plutselig regne med at alle de ansatte på de andre operasjonssentralene kommer rett ut på gata!

Sammenslått allerede

I Gran kommune, på det ene av de to kontorstedene til nylig sammenslåtte Gran og Lunner lensmannskontor, sitter førstebetjentene Alf Erik Hagebakken og Olaf Haakenstad og har et mer avslappet forhold til lokaliseringsdebatten. Selv har de rimelig positive erfaringer med sammenslåing, men de venter seg en helt annen og bedre effekt når det nye, felles bygget til lensmannskontor og brann- og redningstjeneste i de to kommunene står klart i 2012.

- Vi er fornøyde: Vi får nytt bygg, vi har bra biler, vi har alle stillinger besatt og vi har fire studenter fra Politihøgskolen, oppsummerer Hagebakken.

Det de først og fremst bekymrer seg for hvis politidistriktene i Oppland blir slått sammen, er å få arresten på Lillehammer slik at det tar halvannen time ekstra å komme seg til arresten, eller til ledermøter, for den saks skyld.

- Det er mange fordeler med å være små. Men det er mange med å være store, også. Uansett organisering så samarbeider politifolk meget godt, understreker Olaf Haakenstad.

Kriminalitetens akse

Blant politikerne er lokaliseringsdebatten allerede i full gang. - At det ikke blir endringer på at vi har et politidistrikt på Gjøvik, er viktig. Jo lenger avstanden blir, jo fjernere vil politiet føles for folk, sier Inger Staxrud. Hun er ordfører i Gran, og representerer den lokale Gran Bygdeliste.

Staxrud slutter seg til Finn Arne Hvalbyes beskrivelse av kriminalitetens akse.

- Det ligger i sakens natur at kriminaliteten følger transportkorridorene. For Hadelands del går de inn mot Oslo, sier hun.

- Men er det realistisk å beholde to politidistrikter i Oppland?

- Jeg regner med at det lyttes til hva lokalbefolkningen mener. Vi har jo et demokrati her i landet, sier ordfører Inger Staxrud.

Powered by Labrador CMS