- Man må se på dimensjonene

Politidirektoratet er blant de statlige foretakene som bryter flest vedtak gjort i Stortinget. Feilene begått er for små til at de bør få konsekvenser for enkeltpersoner mener politidirektøren.

Publisert Sist oppdatert

I februar-nummeret av Politiforum kom riksrevisor, Jørgen Kosmo, med kraftig kritikk av Politidirektoratet. Politidirektør, Ingelin Killengreen, ble av Politiforum den gang forespurt om et intervju for å møte kritikken, men etter flere ukers betenkningstid takket hun nei. Dermed ble det nestleder, Vidar Refsvik, som stilte opp i Politiforum.

I mars framsatte Kosmo den samme kritikken i VG, og da Killengreen ikke ville stille opp til intervju der heller, fikk hun mye offentlig refs. I etterkant av dette har politidirektøren gått med på å gi et intervju om riksrevisorens kritikk også til Politiforum.

- Hva tenker du om den jobben du har gjort i POD de siste årene med tanke på de gjentatte merknadene fra Riksrevisjonen?

- Det er mitt ansvar at vi har fått gjentatt kritikk fra Riksrevisjonen. Det er også mitt ansvar at politidistriktene ikke har fulgt påleggene vi har gitt dem. Man kan ikke delegere ansvar, bare myndighet. Vi har operert i tråd med politireformen og delegert ansvaret til politidistriktene. Det er mulig denne delegeringen har gått for langt, men det tar vi konsekvensene av og styrker nå internkontrollen og tilsynsordringene med distriktene, sier politidirektør, Ingelin Killengreen. Hvorfor har du utnevnt politimestre som har gjort en dårlig jobb?

Det er ikke jeg som utnevner politimestre. Det er Kongen i Statsråd.La meg formulere spørsmålet på en annen måte. De feilene politidistriktene har gjort under din ledelse. Burde det få konsekvenser for noen av politimestrene?

- Man må se på dimensjonene her. Det vi snakker om er for eksempel at politimesteren i Oslo ikke har sørget for leie ut leiligheter i Rådyrveien, eller at et politi­distrikt har feil med avstemming av passregnskapet. Man kan ikke avsette en politimester fordi lederen på passkontoret har glemt å skrive under på regnskapet på slutten av året. Avvikene er ikke slik at de er i nærheten av å snakke om å sparke ledere, og for øvrig måtte vi jo da sparke ned til førstebetjenten.

- Men, det er jo et leders ansvar.

- Jo, men da måtte man jo sparke meg da.

- Hva tenker du om det?

- Riksrevisorens rapport er fra 2008. Jeg forholder meg til at verken Storting eller Regjering har sparket meg i perioden siden den kom ut. Hvis de mente dette var kritikkverdig hadde de gjort noe for lenge siden. Det var 21 andre statlige organer som fikk kritikk av Riksrevisoren, og meg bekjent er det ingen av de andre 21 lederne som har blitt sparket heller, sier Killengreen.