Vil skille ut politiarbeidet

Innen landsmøtet 2012 skal et utvalg nedsatt av PFs forbundsstyre, foreslå hvilke arbeidsoppgaver som krever politiutdannelse.

Publisert Sist oppdatert

Det vedtok et enstemmig landsmøte i november.

I forslaget fra Oslo politi­forening ble det påpekt at arbeidsgiver i liten grad har en klar holdning til hvilke oppgaver som skal være forbeholdt politiutdannede, og hva som kan gjøres av sivilt ansatte.

– Vi har ikke et ønske om et sterkere skille mellom politi og sivile. Vi ønsker tvert imot at vi i framtiden kan jobbe enda tettere sammen. Dette kommer ut av praktiske problemstillinger, understreket sekretær Erik Eriksen i Oslo politiforening under landsmøtet.

– Jeg ønsker et klart svar fra fagforeningen om hvor vi står i dette. Derfor inviterer vi nå til en debatt om hvor vi skal sette den grensa som vi mener vi må ha et sted, fortsatte han.

Mot samme mål

Sivilt ansatte utgjør i dag omtrent 35 prosent av politietaten, men hvilke oppgaver som utføres av sivile og hvilke som utføres av politiutdannede, varierer fra politidistrikt til politidistrikt.

I sin vurdering skriver også forbundsstyret at «manglende avklaring av hvem som skal utføre ulike oppgaver kan ha betydning for arbeidsmiljøet og dermed trivselen på arbeidsplassen».

Under landsmøtet understreket flere at dette ikke måtte bli en splittende sak, og at både sivilt ansatte og politiutdannede arbeider mot samme mål.

– Etter min mening må vi løfte debatten. Det ligger i sakens natur at enkelte oppgaver bør og skal utføres av politiutdannede. Etter min mening er dette et ledelsesansvar, mente Gry Mossikhuset, som er leder av sivilutvalget i PF.

Hun trakk fram Økokrims omtale av sine ansatte på Internett.

– På sine hjemmesider omtales de som medarbeidere, ikke som politi eller sivile. Jeg vil advare landsmøtet å fatte vedtak som gir mer byråkrati.

«Svært viktig»

Forbundsstyret ønsket i sin innstilling til vedtak ikke å sette en tidsramme på utvalgets arbeid, men Oslo politiforening ønsket å ha et forslag klart innen neste landsmøte.

Dette fikk de også et enstemmig landsmøte med på.

I tillegg vedtok landsmøtet følgende:

• Saken er svært viktig for PFs medlemmer, og må ha en grundig behandling i hele organisasjonen.

• Arbeidet skal skje i nært samarbeid med utvalget som er nedsatt for behandle Resultatreformen.

• Utvalget skal også vurdere om det bør innføres sentrale standarder, og en sentral autorisasjonsordning, for tildeling av alle typer politimyndighet.

Powered by Labrador CMS