Fjerner alderskrav ved PHS

Nå kan studentene være ett år yngre.

Publisert Sist oppdatert

Politihøgskolen fjerner kravet om at søkerne må fylle 20 år i opptaksåret. I stedet innføres et krav om at studentene må ha hatt førerkort i ett år før de begynner på PHS.

I praksis betyr det at studenter som har fylt 18 og tatt førerkort før 1. august i år, kan søke PHS allerede i 2018. De kan dermed begynne på Politihøgskolen som 19-åringer.

Det er nye forskrifter om opptak fra Justis- og beredskapsdepartementet som ligger til grunn for endringene.

PHS innfører også endringer i mulighetene til å kunne ettersende dokumentasjon på karakterer. Kun de som allerede har gjennomført og bestått opptaksprøver, kan sende inn dokumentasjon på at karakterene er forbedret.

- Bakgrunnen for endringene er å unngå at søkere som har for lav konkurransepoengsum til å få studieplass bruker tid og penger på å delta ved Politihøgskolens oppfattende opptaksprøver. Grunnet høye søkertall og medfølgende økt konkurranse om studieplassene de siste årene, er situasjonen at mellom 400-500 søkere årlig gjennomfører opptaksprøvene uten reell mulighet for å få tilbud om studieplass ved politiutdanningen, sier seksjonsleder for Opptak og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas, i en pressemelding.

De siste årene har PHS gjort endringer for å møte stor søkerpågang, ettersom opptaket er ressurskrevende for skolen. I fjor bestemte de blant annet at søkere som hadde bestått fysiske krav et av de to foregående årene, ikke trengte å gjennomføre fysiske tester en gang til.

I år har søkertallet ved PHS gått ned for første gang på flere år.

Powered by Labrador CMS