På trykkeriet trykker John Kristiansen en rekke ulike dokumenter og trykksaker for Norges største politidistrikt.

Etter 37 år i Oslo politidistrikt flyttes John over til ny arbeidsgiver

Onsdag ble John Kristiansen og resten av de ansatte innen eiendomsdrift i Oslo-politiet overført til ny arbeidsgiver. Snart følger rundt 300 andre etter.

Publisert Sist oppdatert

Det er kanskje ikke den jobben du først og fremst forbinder med politiet i Oslo. Men mellom store kopimaskiner, paller med ark og bunker med trykksaker jobber John Kristiansen som den eneste ansatte på trykkeriet på politihuset på Grønland.

– Mange blir overraska når de skjønner at det finnes et trykkeri. Men de synes det er fint når de skjønner at jeg kan utføre tjenester for dem. Jeg trykker alt av trykksaker, selv om jeg merker at det blir litt mindre papirtrykk med digitaliseringa. Jeg trykker for eksempel færre straffesaker. Men jeg synes jobben min er viktig, for av og til blir det prekært og jeg kan få ting gjort unna for de andre på politihuset.

Fra å trykke med sverte og kaldpress til å trykke med kopimaskiner og printere. John har jobbet i Oslo politidistrikt siden 1980 og bare i trykkeriet siden 1987.

Fram til nå. Med kake og overrekkelse av en innplastet drikkeflaske med PFT-logo, ble han og de 12 andre ansatte som jobber med eiendomsdrift flyttet over til Politiets Fellestjenester onsdag. Dette innebærer de som forvalter bygningsmassen på politihuset.

– Jeg ser positivt på å flytte over til PFT, men jeg veit jo ennå ikke helt hva det innebærer, smiler John.

LES OGSÅ: Dette sier renholderne som byttet arbeidsplass i november.

Over 300 ansatte kan flyttes til PFT

Flyttingen av John Kristiansen og de 12 andre ansatte er den siste overføringen av ansatte innenfor eiendomstjenester i Oslo politidistrikt, til det som kalles PFT Eiendom. Dra før er 30 renholds- og kantinemedarbeidere overført.

PFT skal ha ansvaret for bygningsmessige anskaffelser og ombygginger, samt drifts-, service- og forvaltningsoppgaver knyttet til eiendomsmassene i politiet. Oslo-politiet er først ut, og i løpet av året skal totalt rundt 220 ansatte i distriktene over til PFT. Når særorganene følger etter i løpet av 2017 og 2018, kan over 300 ansatte få ny arbeidsgiver.

– Dette er resultatet av en lang prosess der vi har sett på hvordan eiendoms- og driftstjenester kan standardiseres, profesjonaliseres og gjøres mer effektivt. I det ligger det at kontrakter og anskaffelser kan effektiviseres ved at de kan inngås i større skala, samt at de ansatte kan jobbe likere, forteller avdelingsdirektør for PFT Eiendom, Erik Trehjørningen.

Poenget er også at distriktenes administrasjon skal få fokusere på politioppgaver.

– Hvordan vil de ansatte merke overgangen?

– De ansatte vil framover inngå i et profesjonelt eiendomsapparat i PFT. Ikke i alle distriktene har man ansatte som er dedikert eiendomsoppgaver, men i PFT vil man få ledere som jobber kun med dette. Det vil gjøre at kompetansen til de ansatte kan heves, og de vil få mulighet til å settes seg godt inn i PFT og eiendomsoppgavene, sier Trehjørningen.

Ingen planer om å endre arbeidshverdagen

Først skal kontraktsinngåelse og ledelse innen eiendomstjenestene i distriktene overføres til PFT, før de ansatte følger etter i løp nummer to. Det var dette som ble fullført i Oslo onsdag.

– Vi er veldig glade for å være der vi er i dag. Beslutningen om å gjøre dette kom i 2015 og nå tar vi steget helt ut og tar over tjenesten i et helt distrikt. Dette er også distriktet som er størst i omfang, konstaterer Trehjørningen.

Han understreker at PFT vil prioritere å ha tett dialog med distriktene og de som utfører politioppgaver, for at eiendomstjenestene fortsatt skal lytte til deres behov.

– Og de ansatte som har jobbet i mange år i distriktene, kan de forvente at de har en like trygg arbeidsplass i framtiden?

– Vårt oppdrag er å ta over tjenesten slik som den er i dag. Det er ingenting i vårt oppdrag som sier at vi skal endre på noe når det kommer til hvilke oppgaver som gjøres her. Vi driver med dagens driftsbilde.

– Veit ikke hvor trygg jeg skal være

Visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, sier at PFT nå overtar dyktige medarbeidere som er en viktig del av fellesskapet i politidistriktet.

– Hensikten med dette er mer effektivitet og vi forventer den samme gode kvaliteten på tjenestene som før. Det er gode medarbeidere som nå skal til PFT, og vi vil takke dem for innsatsen. Vi håper selvsagt at også de blir fornøyde.

At de ansatte ser ut til å bli på sine poster, selv om arbeidsgiveren er en annen, synes Vandvik er fint.

– Mange har jobbet her i mange år, og det er hyggelig at de blir. Det er en fordel at man kjenner kolleger og oppgaver godt, og kontinuitet er en åpenbar fordel, selv om man alltid vil ha en viss turnover. Nå er planen at vi skal få tid til mer politiarbeid, og vi må ha tillit til at det målet oppnås, sier visepolitimesteren.

I kjelleren på politihuset har John Kristiansen trykket opp tiltakskort for ansatte på tinghuset.

– Min jobb tror jeg ikke det finnes tilsvarende av i resten av politiet, siden Oslo har vært et mye større distrikt enn de andre. Jeg vet ikke helt hva overflyttingen innebærer, men tidligere har jeg hjulpet enkelte andre distrikter med noen trykksaker, og kanskje kan det bli enklere å serve andre distrikter framover også. Jeg veit ikke helt hva PFT har tenkt på rundt det, sier han.

– Føler du deg trygg på at de ser viktigheten av jobben din der?

– Jeg veit ikke hvor trygg jeg skal være. Folk er jo litt usikre, men jeg er positiv og veit at veien blir litt til mens mann går. Så utrygg er jeg ikke, selv om jeg veit at jobben min ligger litt på siden av det man kanskje er vant til.

Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør for PFT Eiendom.
På trykkeriet trykker John Kristiansen en rekke ulike dokumenter og trykksaker for Norges største politidistrikt.
John Kristiansen har 37 år bak seg i politiet, 30 av dem på trykkeriet.
Powered by Labrador CMS