Fikk øyeplager etter pepperspray-test

To og et halvt år etter at politibetjent Tommy Osestad fikk sprøytet pepperspray i øynene er han daglig plaget av svie. Hovne øyne som blir gjengrodd av puss er en del av smertene han nå må leve med

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2004 deltok Tommy Osestad på et obligatorisk kurs med instruktører ved Mandalen distriktsenhet i Agder politidistrikt, for å få godkjenning til bruk av pepperspray i tjenesten. Han fikk en kraftigere reaksjon på å få pepperspray i øynene enn kollegene.

- Jeg måtte holde hodet i vann for å skylle øynene to eller tre ganger så lenge som de andre på kurset. Jeg hadde også vansker med å puste like i etterkant av at jeg ble eksponert for peppersprayen, forteller han.

Kort tid etter begynte han å få svie i begge øynene, som siden da har kommet tilbake i større eller mindre grad hver dag. Plagene med svie og kløe i øynene oppstår hovedsakelig om morgenen og om kvelden.

Frivillig tvang

- Om kvelden når jeg begynner å bli søvnig hovner jeg opp rundt øynene. Øynene blir røde og svir, som når man får såpe i dem. Jeg har vondt for å lese eller se på TV om kveldene. Jeg har tendenser til det hver kveld, men ikke alltid like sterkt, forteller han.

I løpet av natten blir øynene hans gjengrodd av puss, som han må plukke av for å kunne åpne øynene når han våkner. Det fører også til at han stadig mister øyevipper.

Etter at han hadde gått med problemene noen måneder uten at de forsvant av seg selv tok han saken opp med det lokale verneombudet og sin arbeidsgiver ved årsskiftet 2004 - 2005.

- De gjør hva de kan for å støtte meg. I første omgang har de sendt meg videre til øyelege. Målet mitt er først og fremst å bli frisk, sier Tommy Osestad.

Frem til i dag har han vært hos to øyeleger og en øyespesialist. Han anslår at han har prøvd seks til åtte ulike typer øyesalve og nær ti forskjellige øyedråper uten at noe til nå har virket.

Behandling virker ikke

- Legene jeg har vært hos konstaterer at jeg har en kronisk betennelse på øyelokkene, men de kan ikke fastslå at de skyldes pepperspray, sier Tommy. Han har vært gjennom gjentatte standard allergitester med undersøkelse av øynene, uten at det har vært påvist at han har allergi. Selv er han overbevist om at problemene skyldes pepperspray. Dersom han ikke får behandling som virker kan det bli aktuelt å søke om yrkesskadeerstatning. Det kan bli et langt lerret å bleke, siden det kan hevdes at han har påført seg peppersprayen frivillig.

Nils Olaf Holbek ved Mandal politistasjon ble konstituert som politistasjonssjef høsten 2006, og var ikke ansvarlig leder for Mandalen driftsenhet da Tommy Osestad deltok på godkjenningskurset for bruk av pepperspray. Det er ennå uklart om trygdemyndighetene (NAV) vil godkjenne at han har fått en yrkesskade.

- Han har hatt problemene så lenge at det kan synes som en permanent tilstand. Jeg mener det er viktig å få avklart så fort som mulig om hans plager kan regnes som en yrkesskade. Det er i alles interesse å få avklart dette, sier Nils Olaf Holbek.

Mulig underrapportering

Da det ble iverksatt opplæring i bruk av pepperspray ga Politidirektoratet pålegg om at skader eller uhell som følge av eksponeringen skal rapporteres direkte til POD, i tillegg til at HMS-avvik skal rapporteres til og behandles av de enkelte politidistriktene. Innen utgangen av mars er det ventet at Arbeidstilsynet og POD kommer frem til nye regler for opplæring i bruk av pepperspray, etter at POD la ned påbud om stans i opplæring som følge av varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet.

Om selvtesting vil inngå i ny instruks er ennå uvisst. Det er til nå meldt inn fire-fem avvikssaker i forbindelse med pepperspray, ifølge seksjonssjef Egil Svartbekk i HMS-seksjonen i POD.

Svartbekk understreker at ingen av tilfellene dreier seg om dokumenterte kroniske skader. Hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten, Bjørn Egeli, tviler på at dette tallet reflekterer virkeligheten. I et brev til Direktoratet for Arbeidstilsynet datert 30. januar 2006 stiller han spørsmål til om alle uønskede hendelser er meldt til POD. Han har fått melding fra ansatte om flere følgeskader etter bruk av pepperspray enn det som er rapportert til POD. En ansatt i Hedmark fikk øyeskade etter bruk av pepperspray, som i følge den informasjon hovedverneombudet har fått, er av varig karakter.

- I tillegg til Tommy Osestad har jeg fått henvendelser fra to andre personer i Agder som har hatt plager etter testen. Jeg har ikke sett det avviksmeldt som skade fra disse, sier hovedverneombud i Agder politidistrikt, Erling Olav Egge.

Han har bistått Tommy Osestad i å melde inn hendelsen som en avvikssak.

- Det er synd og skam at dette ikke er blitt godkjent som en yrkesskade. Det var klar tale da vi gikk igjennom testen at for å bli godkjent som bruker av pepperspray så måtte vi selv teste det, sier Erling Olav Egge.

Han understreker at saken har vært behandlet i AMU, og at bedriftshelsetjenesten er blitt koblet inn.

Til daglig har Tommy Osestad med seg pepperspray som del av utrustningen når han er ute på jobb.

- Men jeg vil nok tenke meg veldig godt om før jeg bruker den mot noen. Jeg ønsker ikke at andre skal få de samme problemene som jeg har fått, sier han. Også Tommy Osestad tror det kan være flere som har fått skader av pepperspray uten at de har rapportert det som en uønsket hendelse. Han håper at hans historie kan bidra til at det reelle omfanget av skader etter bruk av pepperspray kommer frem.