Full pepperseier

Pepper godkjent som yrkesskade.

Publisert Sist oppdatert

Roger Øverhaugen kan puste lettet ut. Statens Pensjonskasse har endelig bestemt seg for å godkjenne hans og andres politifolks peppersprayskade som en yrkesskade.

- Jeg har nærmest følt at ingen har tatt ansvar for den skaden jeg og andre politifolk har blitt utsatt for. Derfor er det bra at Statens Pensjonskasse nå har bestemt seg for å ta ansvaret, sier Roger Øverhaugen.

Men han må likevel leve med plagene han har fått etter at han i høsten 2003 ble eksponert for pepperspray i tjenesten.

- Jeg er hos legen nesten hver eneste måned på grunn av sviende og såre øyne. Før skaden har jeg nesten aldri vært hos legen, sier Øverhaugen.

Økonomisk tap

Roger Øverhaugen innrømmer at han ikke har tenkt spesielt mye på en eventuell erstatning. Men etter at Statens Pensjonskasse erkjente at de nå tar ansvaret, ser ikke Øverhaugen bort ifra det kan bli en sum penger til han også.

- Jeg har ofte stikkende smerter i øynene på natta som gjør at jeg våkner som igjen resulterer i lite søvn. Øynene er ofte såre, røde og hovne. Jeg måtte slutte i den vanlige jobben min som etterforsker på grunn av øyeplagene. Først var jeg et halvt år i UP, men har nå gått over til ordensavdeling på Gjøvik politistasjon.

- Hva betyr det i praksis for deg?

- Jeg har faktisk blitt litt bedre fordi jeg slipper å sitte over lengre perioder foran PC-en. Men økonomisk har jeg mistet lønnstrinn og etterforskningstilleggene jeg hadde da jeg jobbet med etterforskning. I tillegg må jeg nå jobbe turnus, noe jeg ikke gjorde tidligere, svarer Øverhaugen.

Erstatningskrav

- Dette har vi jobbet lenge for, erkjenner advokat Terje Scavenius som på vegne at de skadde politifolkene.

Tidligere har Scavenius varslet søksmål på vegne av de skadde politifolkene. Nå kan det komme enda flere politifolk som kaster seg på «erstatningskarusellen».

- Utmålingen vil i utgangspunktet være individuell, men vil kunne bli utmålt som en skjønnsmessig kompensasjon for et mulig fremtidig inntektstap, sier Scavenius.

Scavenius jobber nå med erstatningskrav til totalt åtte polititjenestemenn som har blitt skadet som et resultat av pepperspraytesting. Flere av sakene har tidligere vært omtalt i Politiforum.

- Dette er skader knyttet til øre-nese-hals, som har et mer nærliggende årsaksbilde enn den ovennevnte saken. Flere av disse har daglige plager fra øynene. Det er for tidlig å si hvor lenge disse klarer å holde seg i full jobb med slike smerter, sier Scavenius, som jobber på oppdrag fra Politiets Fellesforbund.

Under tvil

Avdelingsleder ved forsikringsavdelingen, Juridisk seksjon, i Statens Pensjonskasse, Rachel Husesbø Chambenoit, bekrefter at de under tvil har valgt å akseptere at peppersprayskader vil gå inn under yrkesskadeforsikringsloven.

- Vi har konkludert med denne type skader faller inn under yrkesskadeforsikringsloven. Men vi må fortsatt ha bevismateriale på økonomisk tap og årsakssammenheng, sier Rachel Husebø Chambenoit.

Powered by Labrador CMS