Ingen streik

- Regjeringen gir opp.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen gir opp å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner.

Det medfører at dagens pensjonsordning viderføres på ubestemt tid.

Streikefaren er dermed over for 30.000 arbeidstakere etter at det ble enighet om pensjon og lønn i meklingen natt til torsdag.

Regjeringen har måttet gi opp å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner, og forhandlingslederne for de offentlig ansatte er fornøyde.

- Forsøkene på å svekke bruttogarantien på 66 prosent av lønn ved 65 år og 30 års opptjening er slått tilbake, sier leder i Unio, Anders Folkestad og legger til:

- Regjeringen foreslo gang på gang en rekke varianter av påslagsmodellen. Da regjeringen endelig forsto at vi ikke ville godta påslagsmodell, valgte de å legge fram forslag om videreføring av dagens pensjonsordning.

I en pressemeldingen fra Unio kommer det frem at regjeringens forslag til alternative modeller ivaretok ikke kravet om garantier for framtidige pensjoner. Kvinner, deltidsarbeidende og arbeidstakere med lang utdanning ville ha kommet svært dårlig ut. En videreføring av dagens ordning er både tryggere og mer forutsigbart for arbeidstakerne i offentlig sektor.

Det gjøres ikke endringer i særaldersgrensene i dette oppgjøret. Det vil tidligst bli behandlet i hovedtariffoppgjøret 2010.

Stortinget vedtok i 2005 at levealderjustering og indeksering skal innføres i offentlig tjenestepensjon. Dette skal skje innenfor grunnlovsvernet. Det var derfor ikke tema i forhandlingene. Endringene vil medføre en reduksjon i utbetalingene i framtida, men grunnlovsvernet demper effekten av levealderjusteringen.

Powered by Labrador CMS