Forebygging av organisert krim ikke god nok

Det mangler en helhetlig og overordnet strategi for arbeidet med organisert kriminalitet, skriver Riksrevisjonen i en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet legges frem tirsdag, skriver Nettavisen.

Det skjer kun et par timer etter at justisminister Knut Storberget, som har pappaperm, måtte tåle kritikk for å gjøre for lite for politiet i revidert nasjonalbudsjett.

For liten styring

Riksrevisjonen er ikke nådig og slår fast at organisert kriminalitet øker på i Norge, uten at det forebyggende arbeidet får tilsvarende gode skussmål.

Riksrevisjonen skriver blant annet at «departementets styringskontroll med politiet er mangelfull, og at dette påvirker politiets prioriteringer og innsats og ressurser».

Det heter videre at: «Det er i liten grad utarbeidet styringsparametre for politidistriktenes arbeid på området».

Mangler

Riksrevisjonen bemerker også at:

* Det mangler en helhetlig og overordnet strategi for arbeidet med organisert kriminalitet.

* Det er vesentlige svakheter knyttet til samordning og informasjonsutveksling i innsatsen mot organisert kriminalitet.

* Det er betydelige mangler ved informasjonssystemene i politiet.

* Justis- og politidepartementet opererer ikke med en entydig definisjon av «organisert kriminalitet».

Mer «under cover»

Riksrevisjonen skriver at dette området «forutsetter bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder», men undersøkelsen deres viser at andelen oppdrag knyttet til romavlytting, ransakelse og «under cover» er redusert i perioden 2005-2008. Brukes det tilstrekkelig, spør Riksrevisjonen.

Powered by Labrador CMS