Busch slår voldsalarm

Riksadvokaten er bekymret over den trege sakbehandligstideni voldtektssaker.

Publisert Sist oppdatert

Politiet bruker for lang tid på å oppklare voldssaker, mener riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Han roper varsku etter at saksbehandlingstiden på voldssaker har økt betraktelig de tre siste årene.

Fra 2006 til 2008 økte gjennomsnittlig behandlingstid fra 86 til 118 dager. Saker som har blitt avsluttet hittil i 2009 har i snitt tatt hele 137 dager fra anmeldelse til påtalevedtak. Regjeringens mål er 90 dager, skriver VG.

- Riksadvokaten ser med stor bekymring på utviklingen, skriver Busch i et brev til landets politidistrikter og statsadvokater.

Han ber nå statsadvokatene innhente rapporter fra politidistriktene som har brukt mer enn 90 dager. Politimestrene må redegjøre for hvorfor målet ikke ble nådd innen 30. april. De må også orientere om rutiner for etterforskning og påtalebehandling av voldssakene, samt hvilke tiltak de har satt i verk for å kutte ned på saksbehandlingen.

Politiets Fellesforbund mener forsinkelsene skyldes knappe ressurser.

- Dette er saksfelt som har, og skal ha, topp prioritet, så jeg skjønner bekymringen til riksadvokaten. Men jeg er helt overbevist om at dette er et utslag av den vanskelige situasjonen som er i norsk politi, sier forbundsleder Arne Johannessen til VG.