Dorthe Månsson ved PHS har undervist operatører ved PHS. Hun mener ansatte ved operasjonssentralene har mye å gå på, og til høsten starter nytt operatørstudium ved PHS Stavern.
Dorthe Månsson ved PHS har undervist operatører ved PHS. Hun mener ansatte ved operasjonssentralene har mye å gå på, og til høsten starter nytt operatørstudium ved PHS Stavern.

Nå kan operatørene få kompetansen de mangler

Større distrikter vil kreve mer av operasjonssentralene, tror Politihøgskolen. Ute i distriktene er nivået for lavt blant operatørene, og nå setter PHS i gang eget operatørstudium i Stavern.

Publisert Sist oppdatert

– Bildet vi har fått tegnet av operatørenes kjennskap til de operative verktøyene viser at man har mye å gå på.

Dorthe Månsson ved Politihøgskolens operative seksjon i Stavern setter seg på en av operatørplassene i øvingslokalene. På den ene skjermen et vises et kart i Geopol. På den andre kan hun styre kommunikasjon mellom seg og andre. På en tredje kan hun loggføre alt hun gjør i PO. På en fjerde kan hun hente fram planverk.

Samhandlingen mellom de operative styringsverktøyene bør gå raskt og sømløst, men det er ingen selvfølge på operasjonssentralene rundt i landet, skal man tro erfaringene fra et pilotstudium som 16 operatører nylig fullførte ved PHS. Målet med prosjektet var å undersøke om det var mulig å heve kompetansen til operatørene når det kommer til operative styringsverktøy, kommunikasjon og teamarbeid, for å bedre kvaliteten og effektiviteten på arbeidet i operasjonssentralene. Svaret var et ubetinget ja.

– Vi ba de som skulle gå på studiet vurdere sin egen kunnskap om datasystemene før de kom. Svarene viste at gruppen operatører var under nivået vi forventet og at vi må øke kompetansen. Vi antar at dette gjelder for flere operatører og at potensialet som ligger i bruken av systemene dermed er underutnyttet, slår Månsson fast.

Test dine operatørkunnskaper i faktaboksen til høyre (på toppen på mobil).

Lærer å utnytte datasystemene

Men gjennom studiet ble kompetansen til deltakerne løftet kraftig. Erfaringene fra pilotstudiet var så gode at man fra høsten igjen vil gjennomføre et nytt operatørstudium ved PHS i Stavern.

I løpet av studiet ble operatørene betraktelig bedre på å benytte seg av eksisterende planverk når operasjoner skal iverksettes, noe både Gjørv-kommisjonen og øvelser har påpekt som en mangelvare, forteller Månsson.

– Operatørene som var gjennom utdanningen lærte arbeidsmetodikk. For eksempel så vi at de hurtigloggførte et oppdrag i PO med valgt prioritet på under et minutt etter at noen ringte inn. Et situasjonskart fra Geopol var ute hos patruljene innen fem minutter. Det er raskt og bedrer samhandlingen og oversikten i det operative arbeidet ute. Og det skaper et felles situasjonsbilde, sier Månsson.

God kjennskap til dataverktøyene er avgjørende for en effektiv håndtering av saker på operasjonssentralen, mener hun. I tillegg ble operatørene trent opp i samhandling og kommunikasjon.

På en effektiv operasjonssentral kjenner de ansatte til verktøyene og jobber i team, mener PHS.
På en effektiv operasjonssentral kjenner de ansatte til verktøyene og jobber i team, mener PHS.

– Samhandling i team, med overlapping og deling av oppdrag er også avgjørende. Mange steder er man kanskje bare to på operasjonssentralen, men da er det kanskje enda større behov for god arbeidsmetodikk og samarbeid. Jeg tror framtiden ligger i team, sier Månsson.

Blir ressurspersoner i distriktene

PHS har fått tilbakemelding om at flere av operatørene de hadde gjennom studiet i februar er blitt ressurspersoner etter at de har kommet hjem. En av dem er Ellen Maria Brende, som jobber på operasjonssentralen i Sør-Trøndelag.

– Nå er jeg tryggere på bruk av styringsverktøy og i rollen som operatør. Det stilles store krav til de ansatte på operasjonssentralene, både når det kommer til kvalitet og notoritet. Jeg trur studiet i høy grad bidrar til at dette blir bedre. Vi blir mer fokusert på beslutningstaking og risikovurdering, forteller Brende.

Det har distriktet også lagt merke til.

– De var på meg tidlig allerede etter første samling på PHS. Det er motiverende. Jeg har drevet opplæring av nye operatører. Nå bidrar jeg o opplæring av alle teamene ved operasjonssentralen i Sør-Trøndelag i PO plan, samt i at vi bygger opp PO plan på nytt, sier Brende.

– Tror du mange operatører har mye å gå på?

– Ja, min erfaring er at de fleste synes det er for dårlig opplæring. At det er litt tilfeldig hvem som lærer hva. Nå har opplæringa i Trondheim blitt bedre når man har satt fokus på det. Men jeg tror det er gjengs over hele landet at man ikke føler seg så trygg i systemene. Det var i alle fall bildet av oss som startet på studiet ved PHS.

Operasjonssentralen har mulighet til å gi patruljer ute god oversikt ved rett bruk av verktøy, forteller Dorthe Månsson ved PHS.
Operasjonssentralen har mulighet til å gi patruljer ute god oversikt ved rett bruk av verktøy, forteller Dorthe Månsson ved PHS.

Test dine operatørkunnskaper i faktaboksen til høyre (på toppen på mobil).

– Viktigere med ny struktur

I forbindelse med ny distriktstruktur vil det være ekstra viktig med økt kompetanse på operasjonssentralene, tror Månsson ved PHS.

– Distriktene vil bli større og det blir kanskje anbefalt et antall personer per operasjonssentral. De skal også styre over flere ressurser. Da vil for eksempel kjennskap til Geopol ikke bare værre nyttig, men nødvendig for å styre patruljer til rett sted, mener hun.

Brende i Sør-Trøndelag er enig.

– Det vil være viktig å være bevisst oppgavene sine. Kjennskap til styringssystemene frigjør mental kapasitet som operatør. Den kapasiteten kan du heller bruke til ledelse og service til publikum, konkluderer Brende.