Politimester: - PF gjør Ola Nordmann lei

PF må endre strategi fra å ødelegge politiets omdømme til å spille på lag med politiledelsen, mener politimester i Haugaland og Sunnhordland, Kaare Songstad.

Publisert Sist oppdatert

Politimesteren sier PF legger for mye vekt på det negative, og at Ola Nordmann risikerer å gå lei av stadig å høre hvor ille tilstanden er i norsk politi. Da VG presenterte resultatene av undersøkelsen om ansattes syn på sine politimestre, rant begeret over for den profilerte politimesteren i Haugesund:

Over streken

- Jeg ble først oppgitt, så mer og mer forbannet. Denne gang bikket PF over grensen. PF må bli mer konstruktive enn dette, og vurderte ikke risikoen de tok da de inngikk et samarbeid med VG om en slik spørreundersøkelse. PF måtte jo skjønne hvor dette bar. PF blir ikke trodd på at de ikke hadde en finger med i utviklingen av spørsmålsstillingen i undersøkelsen, og de kan ikke bare laste VG for hvordan dette til slutt fremsto, sier Kaare Songstad til Politiforum.

- Man valgte en spørsmålsstilling som var risikabel i forhold til det man ønsket å oppnå, og man burde se at elendighetsbeskrivelsen ville komme. En leders kvalitet kan ikke vurderes bare ut fra om en er populær eller godt likt. Til tider er upopulære prosesser nødvendige å gjennomføre, og da er det lederens plikt å gjennomføre dem, sier han.

Skala 1-10

Rangeringen ble presentert over et stort oppslag i avisen, hvor mestrene var rangert fra en skala fra 1 til 10. Dette var "godt stoff" også for lokalavisene, som slukte rangeringen rått. Songstad kom godt ut av det, men blåser i "resultatet". Han legger heller vekt på den store medarbeiderundersøkelsen som hele etaten skal gjennomføre til våren.

- PF har problemer med å komme seg vekk fra kamporganisasjonstenkningen. Men de må prøve å lykkes på andre områder enn kampstrategi. Det foregår mye bra i PF, for all del, men balansen mellom fokuset på alt negativt i politietaten kontra det som er oppbyggelig og langsiktig, er fraværende, mener han.

Spilte på lag

Songstad sier PF gjør en god jobb omkring temaer som arbeidsvilkår og ressurser, og minner om at også politiledelsen spilte "på lag" med PF under politikonflikten. Det ble sett gjennom fingrene på ting fra ledelsen som strengt tatt man egentlig ikke burde.

Nå anbefaler Songstad PF å vise at forbundet kan stå sammen med politiledelsen og lage budskap som har andre typer fokus enn det negative. Nå skaper PF inntrykk av at det er livsfarlig å jobbe i politiet, at lønnen er idiotisk og at det bare er udugelige ledere i etaten, mener han.

Songstad mistenker at PFs sentrale strategi ble brutt av "lokale strategier" i denne saken. Noen lokalt i PF-systemet spilte ikke på lag med den sentrale tenkningen. - Troppene marsjerte ikke i takt, mistenker politimesteren. Han reagerer over at enkelte lokallagsledere i PF "dømte" sine politimestre på bakgrunn av rangeringen i VG.

Også på andre ledernivåer i etaten har det kommet skarp kritikk mot måten undersøkelsen ble presentert på, og at resultatet ble presentert som personlig mot politimestrene - ikke mot selve lederrollen.

Ti kriterier

Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, mener det ene spørsmålet VG brukte for å rangere lederne ("hvor dyktig mener du din politimester er?") ikke er godt nok for å vurdere en leders kvaliteter.

- Når vi vurderer toppledere, vurderer vi dem vanligvis ut fra 10 ulike kriterier (se faktaboks). Ett eneste spørsmål blir unyansert og gir veldig store utslag. Dette ene spørsmålet gir heller ingen tilbakemelding til lederne om hva som er deres svake side, sier Lerø.

Han synes det er rart at PF valgte å samarbeide med VG om å sende ut dette spørsmålet.

- Det er jo veldig spesielt at en fagforening gjør en slik undersøkelse, og jeg var overasket da jeg så den på trykk i VG. Jeg kan ikke se at dette er måten å gjøre det på dersom man vil fremme dialog mellom ansatte og ledere i politiet, sier Lerø til Politiforum.