Liten Strålingsfare

Det er ikke helsefarlig å bruke de nye radioterminalene i nødnettet.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten bygger på vurderinger fra Statens strålevern, andre nordiske strålevernmyndigheter, det engelske folke­helseinstituttet (HPA), National Policing Improvement Agency (NPIA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Førstekonsulent Kristian Vekterud i PDMT er ansvarlig for rapporten.

Elektromagnetisk stråling

– Nødnettet bygger på Tetrateknologi, som er sammenlignbart med GSM-nettet som brukes til mobiltelefoni. Nødnettet sender på lavere frekvenser enn GSM, noe som gir signalene lengre rekkevidde ved samme sendereffekt, forklarer Vekterud.

De håndholdte terminalene til politiet har en utgangseffekt på inntil 1 watt, mens kjøretøymonterte radioer sender med inntil 3 watt. Når apparatene sender, går signalene ut som elektromagnetisk stråling.

Liten Strålingsfare

– Det har vært bekymring for at strålingen kan være helseskadelig, noe som blant annet skyldes en studie fra 1976. Her var konklusjonen at stråling fra apparater som sender på frekvenser på ca. 16 Hertz, kunne forårsake kalsiumtap i hjernen, forutsatt at radioen ble holdt inntil hodet. Rapporten er omdiskutert, og nyere forskning støtter ikke opp om denne konklusjonen, sier Vekterud.

Elektromagnetisk stråling fra håndholdte og kjøretøymonterte terminaler forekommer bare under sending. Det er fastsatt internasjonale grenser og nasjonale retningslinjer for hvor mye man bør eksponeres for slike felt. Det elektromagnetiske strålingsfeltet avtar med avstanden til senderantennen. Sikkerhetsavstanden kan dermed beregnes matematisk.